-

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

اعضاء شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی


اعضاء شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 آرمات محمدرضا

رئیس دانشکده، هیأت علمی گروه پرستاری سالمندی، کارشناس ارشد پرستاری گرایش پرستاری داخلی  جراحی، کاندید دریافت دکترای آموزش پرستاری


حارث آبادی مهدی

هیئت علمی گروه پرستاری معاون پژوهشی، هیئت علمی گروه پرستاری، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه 


حجازی سیما سادات

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ،هیات علمی گروه پرستاری ، کارشناس ارشد پرستاری گرایش پرستاری ویژه


طباطبایی چهر محبوبه

هیأت علمی ،کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی


 خراشادی زاده فاطمه

دكتراي تخصصی آموزش پرستاري-کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان-کارشناس ارشد آموزش پزشکی


گازرانی اکرم

هیات علمی گروه فوریت و اتاق عمل ، کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی


حسینی عزیزی طوبی

  هیات علمی گروه پرستاری ، کارشناس ارشد پرستاری ویژه
جستجو
شعار سال93 (۴۱۲۴ بازدید)
پیام تسلیت (۳۴۳۵ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۱۸۵ بازدید)
نحوه دسترسی (۲۹۹۳ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۲۸۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...