گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

معرفي و شرح وظایف معاون آموزشی


زكيه اميني

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

Z.Amini@nkums.ac.ir  :ایمیل

شماره تماس: 32297155-058

  دسترسی به فایل رزومه کلیک نمایید.

شرح وظایف


معاونت آموزشی به عنوان متولی اصلی امور آموزش بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد

برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)

برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

برنامه ریزی برای بازنگری،نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادبه مراجع بالاتر

برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزش یابی

هماهنگی باسایر معاونتها در جهت نیل به اهداف سازمانی

هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

ارتباط با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها و موسسات آموزشی درجهت مبادله اطلاعات دانش و تجربيات

برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی نظام پرستاری و پزشکی به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

نظارت بر فعالیت گروه های آموزشی و ارزش یابی درونی گروه ها، اعضای هیئت علمی و کارکنان آموزشی

نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی، واحد توسعه آموزش و سمعی بصری

نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی و ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها

ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه

دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی و بررسی جهت انجام اقدامات لازم

برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده

انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده، معاونت آموزشی دانشگاه

ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله

شرکت درجلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بررسی مسائل مربوط به دانشکده

پیگیری ونظارت بر حسن اجرای برنامه های استراتژیک دانشگاه درخصوص دوره های تحصیلات تکمیلی

تشکیل منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارائه صورت جلسه آن به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

نظارت بر فرایند آموزش وپژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

ارائه گزارش از وضعیت تحصیلات تکمیلی گروهها به رئیس دانشکده ومدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

انجام مکاتبات اداری مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اداره کل آموزش و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هماهنگی با اداره آموزش دانشگاه جهت ثبت دروس وانجام مراحل ثبت نام

هماهنگی درجهت برگزاری امتحانات پایان ترم با هماهنگی گروههای آموزشی وانجام امور مربوط به گزارش نمرات دروس درپایان هرترم

نظارت بر چگونگی ارائه دروس برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی واخذ گزارش از مدیر گروه

پیگیری و هماهنگی جهت ارتقاء وضعیت رفاهی دانشجویان درتعامل با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه وهمچنین معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۴۵۰ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۸۷ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۴۷ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۸۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...