يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : 5 نفر

تعداد بازدید های امروز : 40 مورد

تعداد بازدید های دیروز : 606 مورد

تعداد بازدید های کل : 244228 مورد

اولويت پژوهشي در رشته پرستاري


اولویت های پژوهشی در رشته پرستاری:

 • راهکارهاي افزايش اثربخشي اقدامات پيشگيري، درماني، مراقبتي،  افزايش رضايت جامعه و بيماران، کوتاه شدن مدت بستري و کاهش هزينه هاي درمان و افزايش رضايت کادر درماني
 • بررسي تاثير آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي ، نگرش و عملکرد بيماران مراجعه کننده به بيمارستانها توسط کارکنان درماني.
 • پيشگيري و مراقبت در بيماريهاي عفوني شايع در جامعه.
 • تکنولوژي اطلاعات در پرستاري و مامايي .
 • بررسي علل عدم تمايل وانگيزه پرستاران وماماهاي باليني به مشارکت در کارهاي پژوهشي .
 • بررسي علل عدم به کارگيري تحقيقات پرستاري ومامايي (خصوصا تحقيقات کاربردي) در آموزش باليني
 • بررسي نحوه مراقبتهاي پرستاري ومامايي و تعيين اولويتها در برخورد با بيماران اورژانس .
 • بررسي ميزان آگاهي وتوانايي به کارگيري از تکنولوژيهاي جديد توسط پرستاران وماماهاي باليني .
 • راهکارهاي کاهش عوامل خطر و پيشگيري و مراقبت در بيماريهاي قلبي عروقي، حوادث و سوانح، سرطان ها و مشکلات دوران سالمندي
 • چالش هاي اجراي طرح پزشك خانواده در استان خراسان شمالي
 •  بررسی راههاي كاهش مرگ و مير بيماريهاي قلب و عروق و حوادث در استان خراسان شمالي
 •  بررسی راههاي كاهش مرگ و مير مادران و كودكان زير يكسال
 •  بررسي خواص درمانی گیاهان دارویی استان خراسان شمالي
 •  اپيدميولوژي و سبب شناسي سوانح و حوادث شايع استان (سوختگي ها، حوادث جاده اي، خودكشي، مسموميت ها و حوادث خانگي) و ارزيابي مداخله هاي مرتبط
 •  بيماريابي فعال سل در گروههای پرخطر استان
 •  بررسي كيفيت اجراي طرح DOTS در استان خراسان شمالي
 •  بررسي شيوع ديابت در استان خراسان شمالي
 •  بررسی عوامل خطرساز بیماری دیابت در استان خراسان شمالي
 •  بررسی راههای کاهش عوارض بیماری دیابت در استان خراسان شمالي
 • بررسي وضعيت آلودگيهاي ميكروبي و انگلي فراورده هاي غذايي
 •  پهنه بندي مناطق آسيب پذير در هر استان و تعيين مناطق امن در مقابل سوانح طبيعي به منظور استفاده در مديريت امداد و نجات در استان خراسان شمالي
 •  طراحي برنامه عملياتي مقابله با حوادث (Contingency planning) با اولويت زلزله، تصادفات جاده اي، سيل و بلاياي جوي
 •  بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي عفوني استان خراسان شمالي
 • بررسي ميزان اطلاعات تكنسين هاي دارويي استان خراسان شمالي
 • بررسي مشکلات نظام ثبت مرگ در استان خراسان شمالي
 •  بررسي اپيدميولوژيكي بيماريهاي شغلي استان خراسان شمالي
 •  بررسي روند گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي در سالهاي اخير (با اولویت بیماریهای عفونی شایع)
 •  تعيين ميزان ناتواني هاي بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهكار براي بازتواني و نوتواني بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهای استان خراسان شمالي
 •  بررسي ميزان تأثير سبد غذايي طرح حمايتي مشاركتي بهبود وضعيت تغذيه كودكان زير 5 سال بر وضعيت اختلال رشد كودكان تحت حمايت در مناطق مختلف استان خراسان شمالي
 •  بررسي ميزان تغييرات يونهاي نيتريت و نيترات در شبكه توزيع آب شرب نسبت به منابع تأمين آب شرب شهرها و روستاهاي خراسان شمالي
 •  مطالعات كيفي در زمينه استاندارد سازي مراكز بهداشتي درماني استان در کلیه سطوح
 •  بررسي عوامل خطرساز بيماريهاي قلب و عروق در استان
 •  بررسي علل و عوامل مؤثر بر تولد نوزادان کم وزن در مناطق مختلف استان خراسان شمالي
 •  بررسي ميزان آشنايي پرسنل درمانی با تجهيزات پزشكي مرتبط
 •  مطالعات کاربردی در زمینه بیماریهای مشترک انسان و دام
 •  تعیین بلوغ دختران و فاکتورهای مؤثر بر آن در استان خراسان جنوبی و تعیین زمان شروع آهنگ رشد بلوغ و سن شروع قاعدگی در دختران دانش آموز
 •  
 •  ارزيابي دروني گروههاي مختلف آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 •  ارزيابي روشهاي نوين تدريس (الگوسازي simulation، PBL) در دروس مختلف بر ميزان يادگيري
 •  بررسي راهكارهاي عملي جهت ارتقاي آموزشي مهارتهاي باليني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 •  بررسي ميزان دستيابي به حداقل های یادگیری در بخش ها و گروههای آموزشی مختلف
 •  بررسي نظرات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در مورد فاكتورهاي مختلف مؤثر بر آموزش در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 •  بررسي ميزان دستيابي دانشجويان به اهداف آموزشي در بخشها و گروههای آموزشی مختلف
 •  بررسي ميزان و تأثير بكارگيري تكنولوژيهاي جديد آموزشي در پيشرفت تحصيلي و ميزان يادگيري دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 •  بررسی مهارتهاي ارتباطي دانشجویان در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد با بيماران
 •  بررسي ميزان تطابق بين آموزش باليني و تئوري
 •  بررسي دانش، نگرش و عملكرد اعضاء هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي پيرامون كاربرد رايانه و اينترنت
 • بررسي نيازهاي آموزشي دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 • بررسي مواد اعتياد آور در جمعيت دانشجويي دانشگاه، شیوع و علل گرايش به آن
 •  بررسی راهکارهای افزایش استقبال از نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی
 •  بررسی وضعیت اطلاعات و مطالعات مذهبی دانشجویان
 • بررسي فشارهاي روحی - رواني و اجتماعي دانشجويان دانشگاه
 • مطالعات آزمایشگاهی و بالینی در زمینه تأثير ورزش بر سلامت
 •  تحلیل هزینه و بار اقتصادی بيماريهاي شايع استان خراسان شمالي
 •  تعيين قيمت تمام شده خدمات عمومي و بهدشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 •  تعیین کارآیی فنی و بهره وری واحدهای بهداشتی – درمانی با روش DEA طی سالهای ... تا ...
 • .    مداخله جهت ارتقای کیفیت پرستاری از نوزادان، شیرخواران و کودکان بستری
 •   ارزیابی وضیعت شیردهی مادران پس از زایمان و مداخله لازم
 •   بررسی موانع، امکانات و برنامه های بهبود و افزایش آمار شیردهی انحصاری
 •   مداخله جهت ارتقای سلامت دانش آموزان و توانمندسازی آنان
 •  بررسی کیفیت زندگی خانواده های دارای کودکان با بیماری مزمن ومداخله لازم
 •   بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر زخم بستر بیماران ضایعات نخاعی مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب بجنورد
 • آموزش خانواده ها در مورد پیشگیری از بیماری های مزمن و غیر واگیر
 •  مداخله جهت ارتقای سلامت گروه های در معرض خطر(زنان، مردان و خانواده ها)
 •   بررسی اثرات مداخلات مراقبتی در حل معضلات مختلف درون خانواده(خشونت، اعتیاد، روابط اعضای خانواده، بیماری های مزمن و...)
 •  مداخله جهت ارتقای سلامت روان دانشجویان
 •  بررسی رفتارهای پرخطر (سوء رفتار، اعتیاد و رفتارهای جنسی) در دوره نوجوانی
 •   مداخله جهت ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری  در بخش های مختلف
 •   بررسی اثر آموزش بر آگاهی از بهداشت باروری دختران نوجوان
 •  بررسی میزان رضایتمندی مدد جویان از سیستم مراقبتی در مراکز آموزشی- درمانی تابعه
 •   مداخله جهت بهره گیری از شیوه های نوین آموزش به مددجو
 •    بررسی میزان تطابق استانداردهای مراقبتی و آموزشی با خدمات ارایه شده
 •   غربال­گری کودکان در سطح جامعه با تأکید بر نقش پرستار بهداشت جامعه
 • غربال­گری کودکان در سطح مدرسه با تأکید بر نقش پرستار بهداشت مدرسه
 •   طراحی مدل مراقبتی کودکان مبتلا به بیماری های مزمن
 •   طراحی الگوی مراقبتی از کودکان در بحران
 •    تأثیر اجرای مداخلات مختلف به منظور افزایش سلامت روان (در بیماران، دانشجویان ، پرستاران و...)
 •   مقایسه میزان آگاهی و عملکرد افراد سالم و بیمار از عوامل خطر ساز بیماری و سکته مغزی و حمله ایسکمی گذرا
 •   بررسی تأثیر محیط درمانی در بخش های روان پزشکی بر بهبود بیماران روانی
 •   بررسی تأثیر مداخلات غیر دارویی روانپرستار در بخش های داخلی و جراحی(نقش رابط- مشاور)
 •    بررسی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان، پرستاران و دانش آموزان
 •    بررسی جایگاه کار گروهی در فضای آموزشی و بالینی نظام سلامت
 •    مداخله جهت استفاده از طب مکمل در پرستاری و توانمند سازی پرستاران در این زمینه
 •    بررسی مراقبت های نوین پرستاری(مراقبت تسکینی، خانواده محور...)
 •    مداخله جهت به کارگیری روش های جدید مدیریتی در خدمات پرستاری و مامایی
 •    بررسی نیازهای بهداشت روان فرزندان بیماران مبتلا به اختلال روان
 •    بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال های مزمن روانی و نقش پرستار در بهبود آن
 •    بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش های مختلف نظام سلامت
 •    بررسی میزان آسیب شغلی و ارایه راهکار جهت بهبود شرایط شغلی پرستاران
 •    بررسی نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری در ارتباط با روش های جدید مراقبتی
 •    آموزش روش های برقراری ارتباط و نقش آن در رضایتمندی شغلی پرستاران
 •    تعیین عوامل مؤثر بر بهداشت خانواده
 •   بررسی علل مرگ و میر مادران وارایه طرح های مداخله ای
 •   بررسی علل و عوارض پره اکلامپسی و اکلامپسی بر سلامت مادران و نوزادان
 •   ارایه راهکارهای  مداخله ایی جهت ارتقای بهداشت باروری
 •    بررسی نقش اختلال های جنسی در بقای سلامت خانواده
 •    بررسی راه های افزایش کیفیت خود مراقبتی در بیماران مزمن
 •   ارتقای مهارت هاي ارتباطي پرستاران با بيماران در مراکز آموزشي - در ماني دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 •    تأثير برنامه مراقبت پرستاري قبل از عمل بر ميزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحي
 •    بررسي تاثير آموزش بر كيفيت زندگي جنسي و روابط اجتماعي بيماران مبتلا به سرطان
 •   مقايسه تأثير ماساژ صورت و سينه بر ميزان واکنش فيزيولوژيک، رفتاري و شدت درد حين گرفتگي راه وريدي در نوزادان مراجعه
 • مراقبت از خود در بيماري هاي مزمن
 •     كيفيت زندگي در بيماري ها مزمن
 •    پرستاري مراقبت هاي ويژه
 •     آموزش باليني
 •   كيفيت مراقبت هاي پرستاري
 • بازتواني در بيماري هاي مزمن
 •   سالمندي و پرستاي هاي مربوطه
 • مراقبت حمايتي
 • آموزش به بيمار
 •    مراقبت هاي پرستاري در بيماريهاي مزمن
 •    مراقبت در زخم ها
 •   مراقبت هاي جراحي با تاكيد بر انواع استوما
 •     تعیین میزان عفونتهای بیمارستانی در بخشهای مختلف و اثر آن بر مرگ و میر در این بخش
 •   بررسی آگاهی زنان باردار نسبت به بهداشت فردی در زمان وقوع بحران-
 •    ارایه راهکارهای عملی و کاربردی در خصوص واکسیناسیون مصدومین در زمان بحران
 •     مقایسه تاثير انواع محلولهای ضدعفونی بر سلامت شغلي پرستاران
 •   استفاده از طب مکمل در پرستاری و توانمندسازي پرستاران در اين زمينه مراقبتهای نوین پرستاری ( مراقبت تسکینی، خانواده محور ....)
 •    استفاده از پانسمانهای بیولوژیک در بهبود گرافتهای پوستی در جراحی پلاستیک
 •   اخلاق پرستاري و رعايت آن در پرستاري حرفه اي
 •   آموزش به بيمار ( موانع و تسهيلات انجام آن ، راهكار ها .... )
 • موانع و تسهيلات انجام پژوهش هاي پرستاري در بيمارستانها و مراكز درماني ( علل ، راهكارها ....
 • آموزش مداوم پرستاري (نيازهاي پرستاران در بخش هاي مختلف نيازهاي پرستاران طرحي، طراحي دوره هاي آموزش)
 • آموزش مداوم پرستاري (نيازهاي پرستاران در بخش هاي مختلف نيازهاي پرستاران طرحي، طراحي دوره هاي آموزش)
 • تعيين خطاهاي دارويي و بكارگيري روشهاي تعديل آن 
 • توانمند سازی والدین در مراقبت از کودکان ( راهكارها ، موانع ، .... )
 • توانمند سازی والدین در مراقبت از کودک دچار بیماریهای حاد  و مزمن
 •  لزوم حمایت از حقوق کودک(سالم/ بیمار)
 •  بررسی شاخص های سلامت کودک در مهد کودکها و مدارس
 •  مشکلات شایع کودکان سالم (آکنه / چاقی /  سبک زندگی )
 •  توجه به بازی در بیمارستانها
 • اثر اجرای جلسات آموزشی (مشورتی) برای والدین کودکان کاندید پیوند مغز استخوان در راستای تعامل با کودک بیمار
 •  بررسی علل آزار کودکان در خانواده های ایرانی
 •  بررسی اثر همراهی والدین کودکان مبتلا به سرطان در پذیرش درمان توسط کودک بیمار
 •  توانمندسازي دختران سن مدرسه
 • ارتقاء كيفيت مراقبتهاي ويژه نوزادان
 • غربالگري كودكان در سطح جامعه با تاكيد بر نقش پرستار بهداشت جامعه
 •  غربالگري كودكان در سطح مدرسه با تاكيد بر نقش پرستار بهداشت مدرسه
 •  كيفيت زندگي كودكان مبتلا به سرطان
 • كيفيت زندگي خانواده هاي مبتلا به سرطان
 •  طراحي مدل مراقبتي كودكان مبتلا به بيماريهاي مزمن
 •  طراحي الگوي مراقبتي از كودكان در بحران
 •   بهداشت باروري و سلامت زنان
 • آموزش به بيمار
 • ارتقاء سلامت
 •  طب مكمل و جايگزين
 •  سبك زندگي و كيفيت زندگي
 • ابزار سازي و سايكومتري
 •  ابعاد مختلف پرسپتورشيپ
 • بهداشت جامعه ( با تاكيد بر سلامت مردان)، سالمندي، آموزش، پيشگيري و غربالگري
 • ارتقاء كيفيت مراقبت درمكانهاي مختلف (‌بيمارستانها، مراكز بهداشتي، مدارس، محيط كار) 
 •   بررسی میزان و شیوع خشونتهای خانگی در زنان ایرانی (کرد، لر ، ترک و غیره )
 • بررسی میزان شیوع پرخاشگری بیماران معتاد نسبت به خانواده و
 •  جامعه و تعیین نوع خشونتهای آنها
 •  بررسی اثربخشی آموزش خانواده بیماران مبتلا به هپاتيت و ايدز در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و پذیرش بیمار
 •  بررسی اثر کلاسهای آموزشی جهت خانواده های بیماران مبتلا به هپاتيت و ايدز در زمينه واکنشهای رفتاری نسبت به بیمار
 •  بررسی میزان اثربخشی مشاوره خانواده بر کاهش سوء رفتار نوجوانان
 •  بررسی اثر بخشی برنامه آموزش خانواده در درمان بیماران با تشخیصهای روان
 •  بررسی نیازهای آموزشی والدین کودکان با تشخیص های روان
 •  بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا اختلالات مزمن روانی و نقش  پرستار در بهبود آن
 •  بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش روان
 • بررسی میزان آسیب شغلی در پرستاران بخش روان
 • انگیزه هاي پرستاران شاغل در بخش روان و راهکار بهبود شرایط شغلي
 • علل خودکشی بیماران در بیمارستان های روان
 • بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری در ارتباط با روشهای جدید درمان بيماران روان
 •  آموزش روشهای برقراری ارتباط و نقش آن در رضایتمندی شغلي پرستاران
 •  مشکلات شایع دوران نوجوانی (اعتیاد / ارتباطات جنسی / خودکشی )
 •  مشكلات سلامت روان دانشجويان در خوابگاهها
 •  رفتارهاي پرخطر در دوره نوجواني، سوء رفتار، اعتياد، رفتارهاي جنسي، و ... (بررسي شيوع و عوامل موثر و...)
 •  نيازهاي مراقبين بيماران رواني و كيفيت زندگي آنها
 •  سلامت روان اقشار مختلف دانش آموزان، دانشجويان و ...
 •  سلامت روان در بيماريهاي مختلف
 •  تاثير اجراي مداخلات مختلف به منظور افزايش سلامت روان ( در بيماران، دانشجويان و پرستاران و ...)
 •  بررسي تاثير ميليوتراپي يا محيط درماني در بخشهاي روان پزشكي بر بهبودي بيماران رواني.
 •  بررسي نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به بيماران رواني و تاثير آموزش بر نگرش دانشجويان
 •  بررسي تاثير مداخلات غير دارويي روانپرستار در بخش هاي داخلي و جراحي ( نقش رابط – مشاور)
 •  بررسي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانشجويان، پرستاران و دانش آموزان
 •  بررسي رضايت شغلي در روانپرستاران
 • آموزش به مددجو در زمينه مراقبت هاي دوران بارداري ، هنگام زايمان ،پس از زايمان ، بهداشت بلوغ ، يهداشت جنسي
 •   بررسی مشکلات اختلال عملکرد جنسی
 •   خدمات ویژه یایسگی و سالمندی
 •   بررسی نگرش زنان و تا ثیر عوامل مختلف (اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و ...) در شیوع خشونت های خانگی
 •   ارتقاء سلامت در دوران نوجواني و جواني (بلوغ، ازدواج، اعتيار و سوء مصرف مواد مخدر) باروري، ميانسالي، يائسگي و سالمندي
 •   طب مكمل وسنتي
 • ویژگیهای کار پرستاري در بخشهای مختلف
 •  تطابق استانداردهای مراقبتی با خدمات انجام شده
 • تعیین انگیزه شغلی در بخشهای مختلف(سرطان، عفونی، اورژانس) 
 •  بکارگیری روشهای جدید مدیریتی در خدمات پرستاری و مامایی
 • راه اندازی تیم تجهیزات پزشکی متشکل از پرستاران
 •  بررسی ارتباط عملکرد پرستاران با رضایت شغلی آنان در بخشهای متفاوت
 • بررسی استاندارد نیروی انسانی پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه و اثر  آن بر کیفیت خدمات پرستاری
 • بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف ( پوست، روان ، ...)
 • بررسی میزان رضایت پرستاران از روشهاي مراقبتي متنوع ارائه شده در بيمارستانها
 • بررسی عوامل موثر در ارائه روشهاي مختلف مراقبت از بيمار
 •  بررسی میزان آگاهی پرستاران و مدیران ازشرح وظایف
 • بررسی میزان قدرت عملکرد مدیران و پرسنل پرستاری
 • بررسی رضایتمندی پرستاران از امکانات موجود در محل کار
 • بررسی ديدگاه  مدیران بیمارستانها در زمينه ایجاد امکانات رفاهی و افزایش رضایتمندی پرسنل پرستاری
 • بررسی تعداد پرستار به تخت در بخشهای مختلف ( كودكان ، پوست ، روان .....)
 • بررسی شیوه های مدیریتی در پرستاری
 • ارزشیابی مراقبتهای پرستاری
 •  ارتقائ کیفیت مراقبتهای پرستاری
 • ارزشیابی ساختار بیمارستانهای کشور
 •  ارزشیابی رضایت بیماران از مراقبت پرستاری
 • بررسی علل عدم قاطعیت پرستاران در حرفه
 •  بررسی امکان اجرای شرح وظایف پرستاری
 • بررسي توانمندي پرسپتورها در آموزش باليني دانشجويان پرستاري
 • درك مديران گروه هاي آموزشي از مديريـت آموزشي
 • مراقبتهاي باليني به ويژه در بخش هاي NICU ، CCU، اورژانس
 • جايگاه آموزش به بيمار و بررسي و مقايسه روش هاي مختلف آن
 • جايگاه team work در فضاي دانشكده و بيمارستان
 •  درك پرستاران از Coaching
 • بررسي نيازهاي رواني اجتماعي دانشجويان پرستاري ( به ويژه دانشجويان شهرستاني ساكن خوابگاه)
 • بررسي كيفيت زندگي كاري پرستاران و دانشجويان پرستاري
 • بررسي هويت حرفه اي در پرستاران و دانشجويان پرستاری
 • بررسي موضوعات اخلاقي در فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و باليني پرستاري
 • بررسي شيوه زندگي در اقشار مختلف جامعه (از نوجواني تا سالمندي) در ابعاد گوناگون تغذيه، ورزش، اوقات فراغت، استرس، دخانيات، اعتياد و جسمي‌-‌رواني.
 •   بررسي كيفيت مشاوره تنظيم خانواده در مراكز بهداشتي درماني.
 •   بررسي Kap در خصوص ايدز در جامعه بخصوص در اقشار در معرض خطر و نوجوانان.
 •   مقايسه بكارگيري روشهاي مختلف آموزشي (كارگاه، CD و ...) در افزايش آگاهي و پيشگيري از بيماري ايدز.
 •  مقايسه بكارگيري روشهاي مختلف آموزشي (كارگاه، CD و ...) در افزايش آگاهي و پيشگيري از بيماريهاي مزمن (ديابت، سل، سرطان، قلبي عروقي و..)
 •  بررسي كيفيت تغذيه‌اي ميان وعده‌اي در مدارس شهر بجنورد
 •  بررسي وضعيت حمايت از بيماران بستري در منزل توسط سازمانهاي ذيربط.
 • بررسي مشكلات پرستاران شاغل (رفاهي، اجتماعي، فرهنگي، حرفه‌اي و ...) و تأثير آن بر كيفيت مراقبتهاي پرستاري.
 • بررسي ميزان و نوع ارتباط (همكاري) كادر درمان ( پزشك ، پرستار و 000 ) در امر مراقبت از بيمار.
 • بررسي ميزان آگاهي پرستاران و ماماها از حقوق خود.
 • بررسي ميزان تطابق آموزش هاي پرستاري با اجراي وظايف باليني پرستاران.
 • بررسي ميزان آگاهي و توانايي به بكارگيري از تكنولوژي هاي جديد توسط پرستاران باليني.
 • بررسي ميزان آگاهي و بكارگيري تكنيك هاي مراقبتي آلترناتيو در پرستاري.
 • بررسي علل عدم تمايل و انگيزه پرستاران باليني به مشاركت در امور پژوهشي (ارائه طرحهاي تحقيقاتي، سخنراني و... )
 • بررسي آگاهي و ميزان بكارگيري روش هاي احتياط استاندارد توسط پرستاران و ماماها.
 • بررسي تاثير رويكرد هاي نوين آموزشي بر اثربخشي آموزش پرستاري و مامائي.
 • بررسي كيفيت مراقبت هاي پرستاري در درمانگاههاي اورژانس.
 • بررسي ميزان و علل پذيرش مجدد بيماران در بيمارستان.
 • بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد كادر درمان (پزشك، پرستار، داروخانه و ...) در رابطة با آموزش بر مددجو.
 •  بررسي مشكلات كودكان ( دانش آموزان ) مبتلا به ديابت در مدارس
 • بررسي نيازهاي آموزشي مربيان بهداشت مدارس
 • بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مادران و دانش‌آموزان آنها در مورد راههاي ابتلا و نحوة پيشگيري از بيماريهاي انگلي در مدارس جنوب شهربجنورد
 • بررسي ارزشيابي برنامه، فرآيند و برآيند در آموزش پرستاري و مامايي در مقاطع مختلف تحصيلي.
 • بررسي اثربخشي خدمات ارائه شده به جامعه توسط ماماها و پرستاران.
 • بررسي تاثير استقرار اعضا هيات علمي مامايي در بخش هاي زايمان و بعد از زايمان بر كيفيت ارائه خدمات آموزشي و باليني و رضايت مددجويان
 • بررسي تاثير كيفيت زندگي زنان در مراحل مختلف زندگي
 • بررسي كيفيت زندگي مردان در مراحل مختلف زندگي
 • بررسي مقايسه اي هزينه –  اثر بخشي و هزينه –  سودمندي در ارائه خدمات توسط ماماها و ديگر رشته ها
 • بررسي راههاي ارتقاء ارائه خدمات مامايي در درمانگاههاي بهداشتي
 • بررسي راههاي ارتقاء آگاهي مردم نسبت به بيماريهاي مقاربتي
 • بررسي راههاي بهبود رفتارهاي پرخطر بهداشتي در نوجوانان ( بررسي تاثير آموزش به شيوه هاي مختلف )
 • بررسي راههاي افزايش مشاركت مؤثر زوجين در برنامه هاي تنظيم خانواده
 • بررسي كيفيت و كميت برنامه‌اي بهسازي نيروي انساني پرستاري و مامايي در مراكز بهداشتي و درماني.
 • بررسي ميزان بكارگيري مشاوره در ارائه خدمات مامايي
 • بررسي مشكلات حرفه‌اي پرستاران و ماماها
 • بررسي ديدگاههاي زوجين در خصوص بهداشت باروري
 • بررسي راهكارهاي توسعه ارائه خدمات در منزل توسط پرستار و ماما
 • بررسي نيازهاي آموزشي ماماها به مسائل حقوقي و شرعي
 • بررسي نيازهاي آموزشي مادران در رابطه با مراقبت از نوزادان پر خطر
 • مطالعه نقش‌هاي مديريتي پرستاران در بيمارستانها و مراكز بهداشتي
 • بررسي تامين نيروي انساني پرستاري در بخشهاي مختلف بيمارستانها
 • بررسي تأثير ارزشيابي مستمر عملكرد پرستاران بر كيفيت مراقبتهاي پرستاري     
 • مطالعه راهكارهاي كاهش فاصله بين آموزش و درمان
 • مطالعه راهكارهاي بهبود ارتباط  در درمان و تأثير آن بر رضايت مددجويان
 •   بررسي علل عدم بكارگيري تحقيقات پرستاري ( خصوصاً تحقيقات كاربردي) در آموزش و بالين
 • مقايسه كيفيت خدمات پرستاري ارائه شده توسط سيستم‌هاي دولتي و شركتهاي خصوصي
 • بررسي چالشها و راهكارهاي بهينه خصوصي سازي خدمات سلامتي        
 • بررسي نحوه پيشگيري از صدمات ناشي از بستري شدن ( مراقبت از كودك و خانواده)
 •  بررسي تاثير مراقبت خانواده محور از كودك بيمار بر شيوة زندگي
 • بررسي تاثير سيستم پيگيري در نظام خدمات بهداشتي درماني بر روند سلامت بيماران / مددجويان
 • بررسي علل و نوع خطاهاي پرستاران در بخشهاي كودكان
 • بررسي راهكارهاي افزايش توانمندي مادران در مراقبت از كودك ( سالم و بيمار )
 • بررسي ادراك پزشك، پرستار و بيمار از حقوق پرستاران و بيماران.
 • بررسي وضعيت حمايت اجتماعي از كودكان مبتلا به بيماريهاي مزمن و خانواده
  مؤسسات و سازمانهاي . انجمن (NGO)
 •  بررسي موانع و مشكلات ( مديريتي – ساختاري – قوانين ) در جهت انجام وظايف حرفه اي پرستار كودكان
 • بررسي ساختار آموزشي بيمارستانهاي آموزشي به منظور آموزش مؤثر دانشجويان پرستاري
 • بررسی عزت نفس در جانبازان
 • سازگاری زناشویی
 • بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در خانواده
 • بررسی ابعاد روانپزشکی و روان شناختی در سایر گروه های جانبازی
 • کودک آزاری و خشونت خانگی
 • بررسی سالمندی در جانبازان
 • بررسی مشکلات جانبازان زندانی
 • بررسی طلاق در خانواده جانبازان اعصاب و روان
 • بررسی مشکلات و مسائل آزادگان
 • اثربخشی روش های درمان اختلالات وابسته به جنگ
 • تأثير روشهای درمانی جدید بر کاهش علائم افراد مبتلا به PTSD
 • اثربخشی روش های درمان اعتیاد
 • بررسی وضعیت فعلی جانبازان شدید اعصاب و روان و مقایسه با وضعیت قبلی
 • درمان های گیاهی و سنتی در بهداشت روانی
 • بررسی مشکلات جنسی
 • زوج درمانی جانبازان اعصاب و روان
 • بررسی وضعیت فعلی جانبازان شدید اعصاب و روان و مقایسه با وضعیت قبلی
 • بررسي جامع مؤثر مراقبت از بيماران روانی پس از ترخيص
 • بررسي الويتهاي پژوهشي در حيطه علوم رفتاري
 • آسيب شناسي خانواده هايي با حداقل يک بيمار با مشکلات رواني
 • نقش و اهميت يکپارچگي حسي در درمان انواع اختلالات خلقي
 •  آموزش خانواده و تاثير آن در رفتار بيماران رواني و علل عود بيماري هاي روانپزشکي
 • بررسي تأثير آموزش مديريت استرس در كاهش اضطراب افراد در معرض خطر
 • بررسی تأثیر محیط درمانی در بخش های روان پزشکی بر بهبود بیماران روانی
 • بررسی تأثیر مداخلات غیر دارویی روانپرستار در بخش های داخلی و جراحی(نقش رابط- مشاور)
 • بررسی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان، پرستاران و دانش آموزان
 •  بررسی نیازهای آموزشی والدین کودکان با تشخیص های روان
 • بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا اختلالات مزمن روانی و نقش  پرستار در بهبود آن
 • بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش روان
 • بررسی میزان آسیب شغلی در پرستاران بخش روان
 • انگیزه هاي پرستاران شاغل در بخش روان و راهکار بهبود شرایط شغلي
 • علل خودکشی بیماران در بیمارستان های روان
 • بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری در ارتباط با روشهای جدید درمان بيماران روان
 •  آموزش روشهای برقراری ارتباط و نقش آن در رضایتمندی شغلي پرستاران
 •  مشکلات شایع دوران نوجوانی (اعتیاد / ارتباطات جنسی / خودکشی )
 • رفتارهاي پرخطر در دوره نوجواني، سوء رفتار، اعتياد، رفتارهاي جنسي، و ... (بررسي شيوع و عوامل موثر و...)
 • بررسي كيفيت خدمات ارايه شده در مراكز مشاوره و بهداشت رواني

 


جستجو
شعار سال93 (2557 بازدید)
پیام تسلیت (2379 بازدید)
تقویم دانشگاهی (2363 بازدید)
توصیه های نوروزی (2163 بازدید)
نحوه دسترسی (1949 بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...