يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : 4 نفر

تعداد بازدید های امروز : 40 مورد

تعداد بازدید های دیروز : 606 مورد

تعداد بازدید های کل : 244228 مورد

اولويت هاي پژوهشي در رشته فوريت پزشكي


اولویت های پژوهشی در رشته فوریت های پزشکی :

 • بررسی کیفیت خدمات پایگاههای اورژانس 115 با استانداردهای موجود در دنیا
 • شناسایی مناطق آسيب پذير در مقابل سوانح طبيعي در استان
 • تعيين مناطق امن در مقابل سوانح طبيعي به منظور استفاده در مديريت امداد و نجات در استان
 • طراحي برنامه عملياتي مقابله با حوادث  با اولويت زلزله، تصادفات جاده اي، سيل و بلاياي طبیعی
 •  اپيدميولوژي و سبب شناسي سوانح و حوادث شايع استان ( سوختگي ها، حوادث جاده اي،خودکشي، مسموميت ها ، حوادث خانگي و....)
 •  تعيين ميزان ناتواني هاي بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهكار براي بازتواني ونوتواني
 •  بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در مراقبت و انتقال بیماران باترومای ستون فقرات
 •  ارزیابی شاخص زمانی اعمال اولین شوک در بیماران نیازمند احیا در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
 • بررسي ميزان آگاهي مردم از اورژانس و عملكرد آن بر پیش آگهی ماموريتهاي واقعي و غير واقعي
 •  بررسي ميزان رضايتمندي مردم و بيماران و زمان حضور در صحنه در مناطقي كه مركز پيام راه اندازي گرديده است
 •  بررسي تائثبر ميزان رضايت  شغلي پرسنل بر رضايتمندي مردم و مسئولين
 •  بررسي ميزان آگاهي مردم از اورژانس و عملكرد آن بر پیامدهای ماموريتهاي واقعي و غير واقعي
 •  بررسي وضعيت آمادگي بیمارستانهای استان در مقابله با بلاياي طبيعي
 •  بررسي ميزان رضايت  شغلي پرسنل بر رضايتمندي مردم و مسئولين
 •  بررسي تاثير شاخصهاي دسترسي به آمبولانس و فاكتورهاي مرتبط با Out come بيماران و مصدومين
 •  بررسی امکانات داخل آمبولانس متناسب با نیاز مددجویان
 •  بررسی توانایی و مهارتهای عملکردی تکنیسین های فوریتهای پزشکی در ماموریت های محوله
 •  بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی افراد شاغل در پایگاههای 115
 • بررسی سامانه هشدار سریع مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی استان
 • بررسی پیامد تماس گیرندگان با اورژانس 115 که با آمبولانس اعزام نشده اند در  یکسال
 • بررسی پیامد مأموریتهای اورژانس 115 در خصوص بیماراني كه با آمبولانس به بیمارستان اعزام نشده اند در یکسال
 • بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی افراد شاغل در پایگاههای اورژانس 115
 • بررسی مقایسه ای امکانات و وضعیت موجود پایگاههای امداد و نجات با استاندارد موجود در دنیا
 • بررسی میزان رضایتمندی مددجویان از خدمات امدادی پایگاههای امداد و نجات شهرستان بجنورد
 • بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در مراقبت و انتقال بیماران باترومای ستون فقرات
 • بررسی ضرورت و نیازهای  امداد هوایی در استان
 • بررسي تاثير حضور پزشك در MICU برOut come مصدومين و بيماران
 • اولویت بندی پژوهشیpediatric EMS research the network performs. اطفال The priority list فهرست اولویت EMS برحسب مشکلات شایع
 • was developed by a broad multidisciplinary group of clinicians,اداره راه هوایی1Effectiveness of
 •  2 Respiratory distresدیسترس تنفسی2
 • Trauma تروما
 • 3
 • Asthma آسم
 • 4EMS system changes 5 Head tضربه به سر5
 • Shock شوک7
 • Seizures تشنج
 • 9Respiratory arrest ایست تنفسی
 • 10C-spine immobilizationعدم تحرک ستون فقرات
 • 11Cardiac arrest ایست قلبی12
 •  Injury preventionپیشگیری از آسیب
 • 13
 • Children with کودکان مبتلا بهspecial needs نیازهای ویژه
 • 14Poisoning مسمومیت
 • 15Abuse and neglect سوء استفاده و غفلت

 


جستجو
شعار سال93 (2557 بازدید)
پیام تسلیت (2379 بازدید)
تقویم دانشگاهی (2363 بازدید)
توصیه های نوروزی (2163 بازدید)
نحوه دسترسی (1949 بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...