گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۶ نفر

هوشبري


معرفي رشته هوشبري

هوشبری یکی از دوره‏های آموزش عالی (از شاخه‏های پیراپزشکی) است و هدف آن تربیت نیروی انسانی کارآمدی است که هر 1 یا 2 نفر از آنها بتوانند به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی زیر نظر وی در یک بخش اتاق عمل انجام وظیفه نمایند. فارغ‏التحصیلان هوشبری در صورت تمایل به ادامه تحصیل می توانند به صورت ناپیوسته و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری , آناتومی , فیزیولوژی و دیگر زیر شاخه های علوم پزشکی امکان پذیر خواهد بود که در صورت پذیرفته شدن در هر یک از رشته های کارشناسی ارشد مذکور , شرح وظایف فرد تغییر یافته و از رشته هوشبری خارج می گردد (ادامه تحصیل در این رشته تا دکترای بیهوشی امکان پذیر نمی باشد)
با توجه به توسعه و گسترش دامنه علوم مربوط به بیهوشی ،رشته کارشناسی هوشبری با تاکید بر یادگیری فعالانه، نوآوری ، کسب اطلاعات و مهارت های بالینی جدید و مراقبت از بیماران به مطلوبترین شکل ممکن تاسیس شداین دوره یکی از دوره‏های آموزش عالی (از شاخه‏های پیراپزشکی) است که دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید , روشها , تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مراقبت از بیمار بیهوش در اعمال جراحی عمومی , تخصصی و همچنین بخشهای مراقبت های ویژه و اورژانسها آشنا شده و نحوه مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را به صورت نظری و عملی فرا می گیرند.

 رسالت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني(Mission)

        رسالت رشته عبارت است از تربيت دانش آموختگاني كه بتوانند در بخش هاي بيهوشي وبخش مراقبت هاي پس ازعمل (PACU) Post Anesthesia Care Unit تحت نظارت متخصص بيهوشي از بيماران مراقبت به عمل مي آورند، همچنين در خدمات كنترل درد و فوريتهاي پزشكي (از طريق برنامه هاي آموزشي وتجربيات عملي) انجام وظيفه نمايند.

با تربيت اين نيروها مراقبت مطلوب واثربخش از بيماران در مراحل قبل، حين وبعدازبيهوشي دربيماران تحت بيهوشي عمومي وبيحسي ناحيه اي ،كنترل وپيشگيري از انتقال عفونتهاي بيمارستاني،ايجاد شرايط مناسب روحي براي بيماران،مراقبت مطلوب از بيماران بستري در واحد مراقبتهاي پس از بيهوشي (PACU) وسرويس كنترل درد حادAcute Pain Management Service (APMS)  وحضور موثر در تيم احياي قلبي ،ريوي ومغزي(CPCR) مقدور خواهد بود.

  نقش و توانایی های لازم برای احراز شغل:

کسانی که دوره هوشبری را به پایان می‏رسانند قادرند:

1- دستگاههای بیهوشی و ما نیتورهای مختلف( تجهیزات کنترلی ) مورد استفاده در اطاق عمل و واحد مراقبت‏های ویژه و دستگاههای تنفس مصنوعی را بخوبی بشناسند، قادر به استریلیزاسیون آنها باشند و بتوانند آنها را تنظیم نمایند و بکار برند.

2- دستگاههای اندازه‏گیری گازهای خون و سایر وسایل آزمایشگاهی مربوط به رشته بیهوشی را بشناسند و تنظیم کنند و بکار برند.

3- تحت نظر متخصص، بیهوش ساختن بیمار را شروع کنند و از بیمار بیهوش مراقبتهای قلبی - تنفسی بعمل آورند و در بازگرداندن بیمار از اثرات بیهوشی با متخصص بیهوشی همکاری نمایند.

4- در بخش های کلینیک درد، احیای قلبی - ریوی و انجام بیحسی‏های ناحیه‏ای و غیره به متخصصان هوشبری کمک کنند.

5- با مطالعه پرونده بیمار و شناسائی وی مطابق اصول علمی از بیمار پرستاری نمایند و نیز در واحد مراقبتهای ویژه از بیماران بدحال مراقبت کنند.

 اهداف كلي رشته(Aims)

  • هدف از برقراري واجراي برنامه كارشناسي هوشبري تربيت دانش آموختگاني است كه بتوانند:
  • درراستاي بهداشت ،حفظ سلامتي وارتقاء سطح مراقبت درحد مطلوب ورضايتمندي بيمار كوشا باشند.
  • تحت نظارت مستقيم متخصصين بيهوشي درامر بيهوش ساختن ،نگهداري وهوش آوري بيماران،متخصص بيهوشي راياري دهند.
  • تحت نظارت متخصصين بيهوشي در مراقبت مطلوب از بيماران بستري در واحد مراقبتهاي پس از بيهوشي (PACU)مشاركت نمايند.
  • تحت نظارت متخصصين بيهوشي در مراقبت مطلوب از بيماران سرويس كنترل درد حاد (APMS)مشاركت نمايند.
  • تحت نظارت متخصصين بيهوشي در فوريتهاي پزشكي ايفاي نقش نمايند.
  • نگهداري مناسب از دستگاهها، تجهيزات، وسايل وداروهاي مرتبط بابخش بيهوشي ،PACU وسرويس درد راآموخته ودر عمل به كار گيرند.
  • نكات ايمني اتاق عمل وبيهوشي راآموخته ودر عمل بكار گيرند وبرحسب نياز به ديگران آموزش دهند.
  • نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشي (Role definition)
  • نقش دانش آموختگان اين رشته شامل نقش هاي مراقبتي ،ارتباطي وآموزشي ميباشد. 

 
 

مشخصات دوره

طول دوره : طول دوره و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد.

نام درس وتعداد واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 130واحد به شرح ذيل مي باشد.

 

     دروس عمومي                                             22 واحد

     دروس پايه،اختصاصي وكارآموزي                      92 واحد

     كارآموزي در عرصه                                       16 واحد

      مجموع                                                      130 واحد

الف) جدول دروس عمومي كارشناسي پيوسته رشته هوشبري

 

رديف

نام درس

 

تعداد

واحد

ساعات دروس

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

1

دودرس از دروس مباني نظري اسلام

4

68

-

68

-

2

يك درس از دروس اخلاق اسلامي

2

34

-

34

-

3

يك درس از دروس انقلاب اسلامي

2

34

-

34

-

4

يك درس از دروس تاريخ وتمدن اسلامي

2

34

-

34

-

5

يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامي

2

34

-

34

-

6

ادبيات فارسي

3

51

-

51

-

7

زبان انگليسي عمومي

3

51

-

51

-

8

تربيت بدني(1)

1

-

34

34

-

9

تربيت بدني(2)

1

-

34

34

8

10

جمعيت وتنظيم خانواده

2

34

-

34

-

جمع

22

 

 

 

 

تذكر:گذراندن اين دروس مطبق عناوين دروس عمومي معارف اسلامي مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جدول زير)است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس

عمومي

معارف اسلامي

گرايش

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

 

نظري

عملي

جمع

مباني نظري اسلام

011

012

013

014

انديشه اسلامي 1 (مبدا ومعاد)

انديشه اسلامي 2(نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعي وسياسي دراسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

 

34

34

34

34

اخلاق اسلامي

021

022

023

024

فلسفه اخلاق

اخلاق اسلامي(مباني ومفاهيم)

آيين زندگي(اخلاق كاربردي)

عرفان عملي اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

 

34

34

34

34

انقلاب اسلامي

031

032

033

انقلاب اسلامي ايران

آشنايي با قانون اساسي

انديشه سياسي امام خميني(ره)

2

2

2

34

34

34

 

34

34

34

تاريخ وتمدن اسلام

041

042

043

تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي

تاريخ تحليلي صدر اسلام

تاريخ امامت

2

2

2

34

34

34

 

34

34

34

آشنايي با منابع اسلامي

051

052

تفسير موضوعي قران

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

2

34

34

 

34

34

 

 

 

12

 

 

 

 

جدول دروس پايه،اختصاصي وكارآموزي دوره كارشناسي پيوسته رشته هوشبري

 

درس

 

نام درس

واحد

ساعت

     پيش

 نياز

نظري

عملي

كار آموزي

جمع

01

آناتومي(1)

2

26

17

-

43

-

02

آناتومي(2)

2

26

17

-

43

01

03

فيزيولوژي(1)

2

34

-

-

34

-

04

فيزيولوژي(2)

2

34

-

-

34

03

05

فيزيك هوشبري

2

34

-

-

34

-

06

ميكروب شناسي واستريليزاسيون

2

26

17

-

43

-

07

بيوشيمي

1

17

-

-

17

-

08

ايمونولوژي

1

17

-

-

17

-

09

روانشناسي

2

34

-

-

34

-

10

واژه شناسي پزشكي

2

34

-

-

34

-

11

كاربرد رايانه

3

34

34

-

68

-

12

آمار زيستي وروش تحقيق

3

43

17

-

60

-

13

نشانه شناسي ومعاينات باليني

2

26

17

-

43

02و04

14

اصول پايه داروشناسي

3

51

-

-

51

03

15

اصول كمكهاي اوليه

2

26

17

-

43

04و02

16

اصول پرستاري وكار در اتاق عمل

2

26

17

-

43

-

17

فيزيوپاتولوژي

4

68

-

-

68

02و04و13و14

18

خون شناسي وانتقال خون

2

34

-

-

34

04

19

فوريتهاي پزشكي

2

26

17

-

43

15و17

 

 

جدول دروس پايه،اختصاصي وكارآموزي دوره كارشناسي پيوسته رشته هوشبري

 

درس

 

نام درس

واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

كار آموزي

جمع

20

زبان تخصصي

3

51

-

-

51

10 و زبان انگليسي

21

مديريت در بيهوشي

1

17

-

-

17

-

22

اصول بيهوشي

3

51

-

-

51

16،01،03،05

23

روش بيهوشي(1)

4

68

-

-

68

22، همزمان با 34

24

روش بيهوشي(2)

4

68

-

-

68

23 همزمان با 35

25

روش بيهوشي(3)

4

68

-

-

68

24، همزمان با 36

26

مراقبت هاي پس از بيهوشي

2

34

-

-

34

25

27

اصول مراقبتهاي ويژه

3

51

-

-

51

17

28

اصول و روشهاي اداره درد

2

34

-

-

34

22

29

آشنايي با بيماريهاي داخلي و جراحي

3

51

-

-

51

17

30

داروشناسي اختصاصي

3

51

-

-

51

14

31

اخلاق حرفه اي در هوشبري

1

17

-

-

17

-

32

کارآموزي پرستاري

2

-

-

102

102

17و06

33

کارآموزي (1)

4

-

-

204

204

22

34

کارآموزي (2)

4

-

-

204

204

33 و همزمان با 24

35

کارآموزي (3)

4

-

-

204

204

34 و همزمان با 24

36

کارآموزي (4)

4

-

-

204

204

34 و همزمان با 25

جمع

92

 

 

 

 

 

 

توضيحات : نظر به لزوم آموزش باليني در دروس تخصصي روش بيهوشي ، دانشجو بايستي همراه اين دروس کارآموزي هاي 2؛3 و 4 را در بيمارستانهاي آموزشي زير نظر اعضاء هيئت علمي بگذارند و در پايان هر يک از کارآموزي ها از مهارت هاي آموخته شده ، آزمون بصورت عملي و شفاهي بعمل خواهد آمد.

 

ج) جدول کارآموزي دوره کارشناسي پيوسته رشته هوشبري

 

کد درس

نام درس

واحد

ساعت

37

کارآموزي در عرصه (1)

8

408

408

38

کارآموزي در عرصه (2)

8

408

408

جمع

16

 

توضيحات:

چرخش هاي کارآموزي در عرصه (1) به شرح زير مي باشد:

کارآموزي در عرصه بيهوشي                    (204 ساعت )

کارآموزي در عرصه PACU                  (102 ساعت )

کارآموزي در عرصه ICU                      (102 ساعت )

 

چرخش کارآموزي در عرصه (2) به شرح زير مي باشد:

کارآموزي در عرصه بيهوشي                 (204 ساعت )

کارآموزي در عرصه اورژانس                 (102 ساعت)

کارآموزي در عرصه سرويس درد           ( 102 ساعت )

 

 


جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۶۹۱ بازدید)
نحوه نوشتن نامه اداری (۱۰۰۹۷ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۹۵ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۵۲ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...