-

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

اعضاء و اهداف گروه


 

اعضای هیات علمی گروه ارشد سالمندی

(جهت دسترسی به رزومه اعضاء بر روی اسامی کلیک نمایید.)

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته و گرایش

دکتر محمد رضا آرمات

رئیس دانشکده، هیأت علمی گروه پرستاری سالمندی

کاندید دریافت دکترای آموزش پرستاری

دکتر فریمان ابراهیم زاده

استادیار، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

دکتر حامد مرتضوی

استادیار ،مدیر گروه پرستاری سالمندی    

دکترای تخصصی آموزش پرستاری- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی

دکتر فاطمه خراشادیزاده

استادیار،مسئول پژوهش در آموزش

دکترای تخصصی آموزش پرستاری -کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان-کارشناس ارشد آموزش پزشکی

اعضای مهمان

دکتر زهره عباسی

معاون آموزشی دانشکده ،هیأت علمی

دکترای تخصصی بهداشت باروری- کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

محبوبه طباطبایی چهر

هیأت علمی بالینی

کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی

ویدا طیبی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه،هیأت علمی

کارشناس ارشد  پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

افسانه گرشاد

 مدیر گروه پرستاری ،هیأت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

دکتر اسحاق ایلدر آبادی

سرپرست دانشکده پرستاری اسفراین  استادیار،

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

 
 

 
جستجو
شعار سال93 (۴۱۲۴ بازدید)
پیام تسلیت (۳۴۳۵ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۱۸۵ بازدید)
نحوه دسترسی (۲۹۹۳ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۲۸۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...