گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۳ نفر

اعضاء و اهداف گروه


 

اعضای هیات علمی گروه ارشد سالمندی

(جهت دسترسی به رزومه اعضاء بر روی اسامی کلیک نمایید.)

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته و گرایش

  دکتر محمد رضا آرمات  سرپرست دانشکده، هیأت علمی گروه پرستاری سالمندی  دکترای آموزش پرستاری
دکتر فریمان ابراهیم زاده استادیار دکترای تخصصی آموزش پرستاری
دکترحامد مرتضوی استادیار ،مدیر گروه پرستاری سالمندی دکترای تخصصی آموزش پرستاری- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی

دکتر فاطمه خراشادیزاده

استادیار

دکترای تخصصی آموزش پرستاری -کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان-کارشناس ارشد آموزش پزشکی

اعضای مهمان

زهره عباسی

معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشکده ،هیأت علمی

دکترای تخصصی بهداشت باروری- کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

محبوبه طباطبايي چهر

هیأت علمی

کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی

ویدا طیبی

هیأت علمی

کارشناس ارشد  پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

 افسانه گرشاد

 مدیر گروه پرستاری ،هیأت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

دکتر اسحاق ایلدر آبادی

  استادیار

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

 
 

 

 

 

 


جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۴۸۸ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۸۸ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۴۷ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۸۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...