گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

کارشناس واحد دانشجویی فرهنگی


مهتاب سجادی

سمت: کارشناس دانشجويي و فرهنگي

تحصيلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس : 0583-2297096-122

 

شرح وظايف کارشناس دانشجويي و فرهنگي :

  • مطالعه فصلنامه ها، ماهنامه ها و مجلات مذهبی و قرآنی و بهره برداری از آنها
  • برنامه ريزي , و همکاری در برگزاری اردوهاي دانشجويي
  • پي گيري مسا ئل مربوط به امور رفاهی دانشجويان (خوابگاهها ، وامها ، سرویسهای ایاب و ذهاب
  • هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
  • پیگیری مسائل مربوط به کارآموزی دانشجویان در بجنورد و شیروان (تغذیه ،سرویسها ،اتیکت دانشجویان و
  • تهیه برنامه کارآموزی به صورت هفتگی جهت هماهنگی سرویس)
  • تهیه مطالب فرهنگی و آموزشی جهت بارگزاری در سایت
  • نصب اطلاعیه و بروشور های فرهنگی و دانشجویی در برد مربوطه
  • تهيه گزارش عملكرد جهت ارائه به رياست     
  •   انجام سایر وظایف محوله از سوی مسئول مافوق .

 

 

 


جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۴۵۰ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۸۷ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۴۷ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۸۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...