سه شنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٦ -

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۱۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۹۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۳۶۷۳۱ مورد

تماس با ما


 

شماره تماس هاوپست الکترونیک (  دانشکده پرستاری ومامایی)        

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

پست الکترونیک

محبوبه طباطبایی چهر

رئیس دانشکده

32297095 -058

165

M.tabatabaeechehr@nkums.ac.ir

ویدا طیبی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32297096 -058

32297097- 058

169

V.tayebi@nkums.ac.ir

دکترحامد مرتضوی

معاون پژوهشی-مدیر گروه رشته ارشد سالمندی

058-32297096

058-32297097

173

H.mortazavi@nkums.ac.ir

راحله عسلی

مدیر گروه رشته مامایی

058-32297096

058-32297097

146

R.assali@nkums.ac.ir

دکتر جواد شاهین فر

مدیر گروه رشته هوشبری

058-32297096

058-32297097

148

J.shahinfar

مریم مدی نشاط

مدیر گروه رشته پرستاری

058-32297096

058-32297097

171

M.maddineshat

آزاده کمالی

مسئول EDO

058-32297096

058-32297097

129

A.kamali

صدیقه داوری

مسئول دفتر و روابط عمومی

 

32297095 -058

058-32297096

058-32297097

102

S.davari@nkums.ac.ir

سهیلا یکتا ایرج

 

مسئول آموزش

058-32296909

058-32297096

058-32297097

120

S.yakta@nkums.ac.ir

علیرضا براتی

مسئول حراست

058-32297096

058-32297097

198

Alireza.barati@nkums.ac.ir

عبدالوهاب مومنی

مسئول آموزش بالینی

058-32297096

058-32297097

135

a.momeni@nkums.ac.ir

مهدی علی آبادی

مدیرامور عمومی

058-32297096

058-32297097

201

 

 

m.aliabadi@nkums.ac.ir

رئوفه لزگی

مسئول امور مالی

058-32297096

058-32297097

202

 

 

Raofe.lezgi@nkums.ac.ir

اکرم وحدانی

مسئول کارگزینی

058-32297096

058-32297097

133

 

Akram.vahdani@nkums.ac.ir

 

احمد باقری پهلوانلو

مسئول انفورماتیک

058-32297096

058-32297097

221

Ahmad.bagheri@nkums.ac.ir

 

 

مرتضی   علی نیا

مسئول امور فرهنگی و دانشجویی

058-32297096

058-32297097

123

M.alinia@nkums.ac.ir

طاهره محمد زاده

مسئول دفتر معاون آموزشی

32297095 -058

058-32297096

058-32297097

169

T.mohamadzade@nkums.ac.ir

سودابه احمدی

مسئول  دبیر خانه

058-32297096

058-32297097

213

s.ahmadi@nkums.ac.ir

 

 

منصوره گلدادیان

مسئول بارگزاری سایت کارشناس گروه مامایی

کارشناس روابط عمومی

058-32297096

058-32297097

146

 

 

M.goldadian@nkums.ac.ir

ژامک شهسوار

مسئول مهارتهای بالینی

058-32297096

058-32297097

194

Zh.shahsavar@nkums.ac.ir

افسانه مقامی فر

مسئول پراتیک

058-32297096

058-32297097

194

A.maghamifar@nkums.ac.ir

محمد اصغری

امین اموال

058-32297096

058-32297097

196

Mohammad.asghari@nkums.ac.ir

حسین رستگار

کار پرداز

058-32297096

058-32297097

196

Hosein.rastegar@nkums.ac.ir

سمیه جباری

مسئول تکنولوژی آموزشی

058-32297096

058-32297097

125

Somaie.jabari@nkums.ac.ir

زهرا پهلوان

مسئول دفتر گروه پرستاری

058-32296909

058-32297096

058-32297097

119

Z.pahlavan@nkums.ac.ir

ام البنین علیزاده

کارشناس آموزش

058-32296909

058-32297096

058-32297097

119

o.alizade@nkums.ac.ir

منصوره اسفیدانی

کارشناس آموزش

058-32296909

058-32297096

058-32297097

119

M.esfidani@nkums.ac.ir

فاطمه وحدانی

کارشناس آموزش

058-32296909

058-32297096

058-32297097

119

f.vahdani@nkums.ac.ir

  بهناز  نور الهی

کارشناس گروه اتاق هوشبری

058-32297096

058-32297097

148

 

b.norelahi@nkums.ac.ir

 

         

مهدیه درتومی

کارشناس پژوهش –کارشناس تحصیلات تکمیلی

32297095 -058

058-32297096

058-32297097

102

m.dartoomi@nkums.ac.ir

 

 

بنت الهدی علیزاده

کارشناس امور مالی

058-32297096

058-32297097

202

b.alizade@nkums.ac.ir

حسین صحرایی

کارشناس امور مالی-امین اموال

058-32297096

058-32297097

202

h.sahraee@nkums.ac.ir

دکترهادی  نوری

مسئول کتابخانه

058-32297096

058-32297097

200

 

محسن بهزاد نیا

کار شناس کتابخانه

058-32297096

058-32297097

225

Mohsen.bahzadnia@nkums.ac.ir

جواد وحیدی

کار شناس کتابخانه

058-32297096

058-32297097

225

Javad.vahidi@nkums.ac.ir

 

 جستجو
شعار سال93 (۳۰۴۱ بازدید)
پیام تسلیت (۲۶۸۷ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۲۶۷۵ بازدید)
توصیه های نوروزی (۲۴۱۵ بازدید)
نحوه دسترسی (۲۲۹۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...