News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/١/٢ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی تعطیلی خوابگاه های دانشجویی در بازه زمانی 97/12/29 لغایت 98/1/16 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55150/تعطیلی خوابگاه های دانشجویی در بازه زمانی 97/12/29 لغایت 98/1/16 ١٣٩٧/١٢/٢٥ پیام تبریک ریاست دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت نوروز باستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55124/پیام تبریک ریاست دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت نوروز باستانی ١٣٩٧/١٢/٢٢ نوروزتان پیروز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55123/نوروزتان پیروز ١٣٩٧/١٢/٢٢ فرایند رسیدگی و فرم درخواست حل اختلاف در کمیسیون ماده94 آیین نامه مالی و مالیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55109/فرایند رسیدگی و فرم درخواست حل اختلاف در کمیسیون ماده94 آیین نامه مالی و مالیاتی ١٣٩٧/١٢/٢٢ آیین نامه بخش دانشجویی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55107/آیین نامه بخش دانشجویی شهید مطهری ١٣٩٧/١٢/٢٢ 16 تصمیم سلامتی برای سال جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55104/16 تصمیم سلامتی برای سال جدید ١٣٩٧/١٢/٢٢ به استقبال بهار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55079/به استقبال بهار ١٣٩٧/١٢/٢١ فرم جبران کارآموزی با حضور مربی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55064/فرم جبران کارآموزی با حضور مربی ١٣٩٧/١٢/٢١ فرم جبران کارآموزی بدون حضور مربی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/55063/فرم جبران کارآموزی بدون حضور مربی ١٣٩٧/١٢/٢١ جلسه دفاع از پروپوزال مربوط به پایان نامه ربابه امینی قلندرآباد دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54965/جلسه دفاع از پروپوزال مربوط به پایان نامه ربابه امینی قلندرآباد دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار شد ١٣٩٧/١٢/١٨ کمیته نظارت برانجمنهای علمی دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل جلسه داد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54958/کمیته نظارت برانجمنهای علمی دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل جلسه داد. از اهداف مهم برگزاری این جلسه برنامه ریزی در خصوص دستیابی به راهکارهای مفید در جهت ارائه بهترین عملکرد در شاخص کیفیت و کمیت توسط انجمنهای علمی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 بود. ١٣٩٧/١٢/١٨ همایش فصل نو نشاط علمی انجمن های علمی دانشگاه با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54953/همایش فصل نو نشاط علمی انجمن های علمی دانشگاه با حضور اساتید و دانشجویان زمان: 97/12/20 مکان: سالن شهید نودهی، دانشکده پرستاری و مامایی ١٣٩٧/١٢/١٨ ششمین نشریه "دانش سلامت و دین" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54952/ششمین نشریه "دانش سلامت و دین" ١٣٩٧/١٢/١٨ جلسه دفاع از پروپوزال مربوط به پایان نامه ربابه امینی قلندرآباد دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار می شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54905/جلسه دفاع از پروپوزال مربوط به پایان نامه ربابه امینی قلندرآباد دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار می شود. ١٣٩٧/١٢/١٥ جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی آمنه مسافری خوش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54898/جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی آمنه مسافری خوش با عنوان " مقایسه تأثیر دو روش آموزش حضوری و آموزش آنلاین بر میزان خود مراقبتی سالمندان و میان‌سالان مبتلا به دیابت نوع دو" برگزار میشود. ١٣٩٧/١٢/١٥ مراسم روز درختکاری در دانشکده پرستاری و مامایی از نگاه تصویر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54893/مراسم روز درختکاری در دانشکده پرستاری و مامایی از نگاه تصویر ١٣٩٧/١٢/١٥ آخرین جلسه هم اندیشی دانشکده پرستاری و مامایی در سال 97 با حضور کلیه کارکنان برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54891/آخرین جلسه هم اندیشی دانشکده پرستاری و مامایی در سال 97 با حضور کلیه کارکنان برگزار شد. ١٣٩٧/١٢/١٥ برگزاری نشست علمی (ژورنال کلوپ) مقاله با عنوان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54882/برگزاری نشست علمی (ژورنال کلوپ) مقاله با عنوان : Tobacco consumption, opium use, alcohol drinking and the risk of esophageal cancer in North Khorasan, Iran ١٣٩٧/١٢/١٤ همایش (روز شهید) تجلیل از ایثارگران دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54865/همایش (روز شهید) تجلیل از ایثارگران دانشگاه زمان: 7 صبح مورخ 97/12/22 مکان: مسجد امام علی (ع) دانشکده پرستاری و مامایی ١٣٩٧/١٢/١٤ همایش پیاده روی و طبیعت گردی(کاروان نشاط و سلامت) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54864/همایش پیاده روی و طبیعت گردی(کاروان نشاط و سلامت) زمان: 7 صبح مورخ 97/12/17 مکان: ستاد مرکزی دانشگاه و خوابگاههای دانشجویان دختر ١٣٩٧/١٢/١٤ پدافند غیر عامل از دیدگاه ارزشهای دینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54863/پدافند غیر عامل از دیدگاه ارزشهای دینی ١٣٩٧/١٢/١٤ شورای مربیان دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل جلسه داد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54767/شورای مربیان دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل جلسه داد. ١٣٩٧/١٢/١٢ انتخاب دکتر زهره عباسی به عنوان بانوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54725/انتخاب دکتر زهره عباسی به عنوان بانوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٧/١٢/١١ پمفلت آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54627/پمفلت آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان ١٣٩٧/١٢/٧ جلسه دفاع از پروپوزال مربوط به پایان نامه حسین تحقیقی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54606/جلسه دفاع از پروپوزال مربوط به پایان نامه حسین تحقیقی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار شد. ١٣٩٧/١٢/٦ اولین مسابقه ایده های نو آورانه با محوریت آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54598/اولین مسابقه ایده های نو آورانه با محوریت آموزش ١٣٩٧/١٢/٦ مراسم تشکیل بسیج جامعه پزشکی و تقدیر از تیم های برتر شهید دکتر رهنمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54597/مراسم تشکیل بسیج جامعه پزشکی و تقدیر از تیم های برتر شهید دکتر رهنمون ١٣٩٧/١٢/٦ خبر اصلاحیه زمان مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری سال 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54596/خبر اصلاحیه زمان مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری سال 97 ١٣٩٧/١٢/٦ فراخوان برگزاری تور آینده آموزش علوم پزشکی به مناسبت روز آینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54547/فراخوان برگزاری تور آینده آموزش علوم پزشکی به مناسبت روز آینده ١٣٩٧/١٢/٥ پیام تبریک ریاست دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت زاد روز تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54545/پیام تبریک ریاست دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت زاد روز تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس ١٣٩٧/١٢/٥ قابل توجه دانشجویان متقاضی کاردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54531/قابل توجه دانشجویان متقاضی کاردانشجویی ١٣٩٧/١٢/٤ نشست صمیمی دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی درغالب طرح فصل نو نشاط علمی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54523/نشست صمیمی دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی درغالب طرح فصل نو نشاط علمی برگزار شد ١٣٩٧/١٢/٤ دعوت از بانوان شاغل در دانشگاه جهت حضور در مراسم بزرگداشت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54507/دعوت از بانوان شاغل در دانشگاه جهت حضور در مراسم بزرگداشت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن ١٣٩٧/١٢/٤ کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ویژه اعضای هیأت علمی برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54506/کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ویژه اعضای هیأت علمی برگزار می شود ١٣٩٧/١٢/٤ اسامی روزهای هفته ملی سلامت مردان اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54467/اسامی روزهای هفته ملی سلامت مردان اعلام شد ١٣٩٧/١٢/١ سری کارگاههای مبانی کسب و کار برگزار می شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54432/سری کارگاههای مبانی کسب و کار برگزار می شود. ١٣٩٧/١١/٣٠ اطلاعیه واحد دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص زمان و مکان برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود در دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54431/اطلاعیه واحد دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص زمان و مکان برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود در دانشکده ١٣٩٧/١١/٣٠ برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشکده رستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54430/برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشکده رستاری و مامایی ١٣٩٧/١١/٣٠ حضور دانشجویان در کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پر خطر و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54429/حضور دانشجویان در کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پر خطر و اعتیاد ١٣٩٧/١١/٣٠ جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه حسین تحقیقی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54427/جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه حسین تحقیقی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار می شود ١٣٩٧/١١/٣٠ جلسه شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54389/جلسه شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي برگزار شد. ١٣٩٧/١١/٢٩ مراسم آئين توجيهي دانشجويان جديد الورود برگزار مي شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54327/مراسم آئين توجيهي دانشجويان جديد الورود برگزار مي شود ١٣٩٧/١١/٢٤ تغيير ساعت برگزاري آزمون غربالگري يازدهمين المپياد دانشجويي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54326/تغيير ساعت برگزاري آزمون غربالگري يازدهمين المپياد دانشجويي ساعت برگزاري آزمون غربالگري يازدهمين المپياد دانشجويي از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 97/11/25 به ساعت 14 روز پنجشنبه 97/11/25 تغيير كرد ١٣٩٧/١١/٢٤ پيام تسليت، سركار خانم صديقه داوري...... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54313/پيام تسليت، سركار خانم صديقه داوري...... ١٣٩٧/١١/٢٣ انتخابات نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشجويي در كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي برگزار مي شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54298/انتخابات نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشجويي در كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي برگزار مي شود. ١٣٩٧/١١/٢٣ وفات فاطمه زهرا (س) برهمگان تسليت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54211/وفات فاطمه زهرا (س) برهمگان تسليت باد ١٣٩٧/١١/١٧ نمايشگاه فرهنگي برگزار مي شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54208/نمايشگاه فرهنگي برگزار مي شود ١٣٩٧/١١/١٧ اطلاعيه برگزاري دوره آموزشي تخصصي MCSA دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54207/اطلاعيه برگزاري دوره آموزشي تخصصي MCSA ١٣٩٧/١١/١٧ به مناسبت چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي ايران يك دوره مسابقه نقاشي ويژه فرزندان كاركنان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54200/به مناسبت چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي ايران يك دوره مسابقه نقاشي ويژه فرزندان كاركنان برگزار شد ١٣٩٧/١١/١٧ مسابقه طراحي لوگوي دفتر استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54142/مسابقه طراحي لوگوي دفتر استعداد درخشان ١٣٩٧/١١/١٥ فراخوان توليد محتواي الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي مجازي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54141/فراخوان توليد محتواي الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي مجازي ١٣٩٧/١١/١٥ گزارش تصويري پخت آش به مناسبت چله انقلاب در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54100/گزارش تصويري پخت آش به مناسبت چله انقلاب در دانشكده پرستاري و مامايي ١٣٩٧/١١/١٤ جشن چله انقلاب ويژه همكاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54098/جشن چله انقلاب ويژه همكاران ١٣٩٧/١١/١٤ مسابقه نقاشي ويژه فرزندان كاركنان دانشكده پرستاري و مامايي با موضوع چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54097/مسابقه نقاشي ويژه فرزندان كاركنان دانشكده پرستاري و مامايي با موضوع چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران ١٣٩٧/١١/١٤ برنامه كارآموزي نيمسال دوم 98-97 رشته فوريت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54036/برنامه كارآموزي نيمسال دوم 98-97 رشته فوريت ١٣٩٧/١١/١٣ همايش بين المللي التهاب سيستم عصبي برگزار مي شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54034/همايش بين المللي التهاب سيستم عصبي برگزار مي شود. ١٣٩٧/١١/١٣ عناوين ايام فجر چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با شعار محوري افتخار به گذشته، اميد به آينده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/54001/عناوين ايام فجر چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با شعار محوري افتخار به گذشته، اميد به آينده ١٣٩٧/١١/١٠ نخستين كنگره آموزشي و توانمند سازي بيمار و خانواده برگزار مي شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53999/نخستين كنگره آموزشي و توانمند سازي بيمار و خانواده برگزار مي شود ١٣٩٧/١١/١٠ فرايند رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و كيفري در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53998/فرايند رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و كيفري در دانشگاه ١٣٩٧/١١/١٠ قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53997/قابل توجه كليه دانشجويان زمان آغاز كلاسهاي تئوري و كارآموزي دانشجويان اعلام شد ١٣٩٧/١١/١٠ آزمون آسكي دانشجويان مامايي در قاب تصوير دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53979/آزمون آسكي دانشجويان مامايي در قاب تصوير ١٣٩٧/١١/١٠ برنامه كارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشجويان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53965/برنامه كارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشجويان اتاق عمل ١٣٩٧/١١/٩ برنامه كارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشجويان هوشبري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53964/برنامه كارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشجويان هوشبري ١٣٩٧/١١/٩ برنامه كارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53899/برنامه كارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشجويان مامايي ١٣٩٧/١١/٨ جلسه دفاع پایان نامه زکیه مهربان دانشجوي کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53889/جلسه دفاع پایان نامه زکیه مهربان دانشجوي کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزارشد ١٣٩٧/١١/٧ قابل توجه كليه همكاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53881/قابل توجه كليه همكاران كلاس كد دار كنترل خشم برگزار مي شود ١٣٩٧/١١/٧ برنامه كارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53860/برنامه كارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 دانشجويان پرستاري ١٣٩٧/١١/٧ جناب آقاي دكتر حامد مرتضوي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53826/جناب آقاي دكتر حامد مرتضوي ١٣٩٧/١١/٦ قابل توجه دانشجويان رشته هوشبري ورودي93 و اتاق عمل ورودي 93 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53824/قابل توجه دانشجويان رشته هوشبري ورودي93 و اتاق عمل ورودي 93 ١٣٩٧/١١/٦ خبرنامه طرح آموزش كلان منطقه 9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53819/خبرنامه طرح آموزش كلان منطقه 9 ١٣٩٧/١١/٦ جلسه دفاع پایان نامه زکیه مهربان دانشجوي کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار مي شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53817/جلسه دفاع پایان نامه زکیه مهربان دانشجوي کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی برگزار مي شود ١٣٩٧/١١/٦ مستند سازی علمی آثار تحریم‌ها از طریق انتشار مقالات و انجام پژوهش‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53813/مستند سازی علمی آثار تحریم‌ها از طریق انتشار مقالات و انجام پژوهش‌های علمی ١٣٩٧/١١/٦ جلسه شوراي آموزشي دانشكده برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53772/جلسه شوراي آموزشي دانشكده برگزار شد ١٣٩٧/١١/٣ اولين جشنواره شعر سلامت برگزار مي شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53755/اولين جشنواره شعر سلامت برگزار مي شود ١٣٩٧/١١/٣ اولين جشنواره دانشجويي ايده هاي نو آورانه آموزشي برگزار مي شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53754/اولين جشنواره دانشجويي ايده هاي نو آورانه آموزشي برگزار مي شود. ١٣٩٧/١١/٣ اولين جشنواره دانشجويي ايده هاي نو آورانه آموزشي برگزار مي شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53741/اولين جشنواره دانشجويي ايده هاي نو آورانه آموزشي برگزار مي شود. ١٣٩٧/١١/٢ اولين جشنواره شعر سلامت برگزار مي شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53740/اولين جشنواره شعر سلامت برگزار مي شود ١٣٩٧/١١/٢ افتتاحيه جشنواره ورزشي گراميداشت چهلمين سالگرد انقلاب شكوهمند جمهوري اسلامي ايران –بهمن97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53739/افتتاحيه جشنواره ورزشي گراميداشت چهلمين سالگرد انقلاب شكوهمند جمهوري اسلامي ايران –بهمن97 ١٣٩٧/١١/٢ شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53738/شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برگزار شد ١٣٩٧/١١/٢ برنامه هاي اجرايي چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nurse.nkums.ac.ir/Content/53730/برنامه هاي اجرايي چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران ١٣٩٧/١١/٢