گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۰۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۶۱۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۶۱۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۸۹۲۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

کارشناسی پرستاری


 

طـــــــــــــــــــــــــــــرح  درس های گـــــــــــــــــــــروه پرستاری
بزرگسالان سالمندان1 بزرگسالان سالمندان 2 بزرگسالان سالمندان3
مفاهیم پرستاری روان اصول اپيدميولوژي
طرح درس بیوشیمی سلامت جامعه مدیریت خدمات پرستاری
بررسی وضعیت سلامت مراقبت ویژه اصول و مهارت های پرستاری
اخلاق حرفه ای روش پژوهش در پرستاری پرستاری در اورژانس و حوادث غیرمترقبه
اختلالات سلامت مادر و نوزاد  پرستاری مادر و نوزاد پرستاری سلامت فرد.خانواده.جامعه.محیط
فرایند آموزش به بیمار مراقبت در منزل کودکان
لاگ بــــــــــوک های دوره کـــــــــــــــارآموزی گروه پرستــــــــــــــــــــــاری 
فارماكولوژي باليني پرستاري بهداشت روان و بيماري هاي روان پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 _گوارش

پرستاري مراقبتهاي ويژه قلبی

پرستاري مراقبت هاي ويژه _سوختگي_

پرستاري مراقبت هاي ويژه _همودياليز

پرستاري بزرگسالان سالمندان2 نفرولوژي

پرستاري سلامت جامعه فرد و خانواده محيط_کارآموزی

پرستاري كودك سالم و بيماري هاي كودكان

پرستاری مراقبتهای ویژه _پیوند

پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 _عفوني

پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 _قلب و عروق

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد_ کارآموزی

پرستاری بزرگسالان سالمندان3 _ غدد_

پرستاری مراقبت های ویژه _ICU

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 _اورولوژی

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 _زنان_

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2_ارتوپدی

پرستاري در مشكلات شايع ايران

اصول و مهارت هاي پرستاري

پرستاری بزرگسالان سالمندان 1 بخش داخلی و جراحی عمومی

پرستاري بزرگسالان سالمندان3 تنفس    
لاگ بــــــــــوک های دوره کـــــــــــــــارورزی گروه پرستــــــــــــــــــــــاری 

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 _گوارش

پرستاری بزرگسالان سالمندان 3 پرستاری در منزل

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه

پرستاري بزرگسالان سالمندان3_تنفس

پرستاري بزرگسالان نفرولوژي

پرستاري مراقبتهاي ويژه قلبی

اصول مدیریت و خدمات پرستاری

پرستاری بزرگسالان سالمندان _1_3_ و پرستاری اتاق عمل و دپارتمان

پرستاری بزرگسالان سالمندان 1 _ بخش داخلی و جراحی عمومی_

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 _اورولوژی_

پرستاری بزرگسالان سالمندان2_ارتوپدی

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 _زنان

پرستاری بزرگسالان سالمندان3 غدد

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد_ عرصه

پرستاری بیماریهای کودکان

پرستاری مراقبت های ویژه1_ICU_

پرستاری مراقبتهای ویژه _پیوند_

پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 _عفوني_

پرستاري سلامت جامعه فرد و خانواده محيط_ عرصه

پرستاري مراقبت هاي ويژه _سوختگي_

پرستاري مراقبت هاي ويژه _همودياليز

ارزشـــــــــــــيابي 360 درجه دانشجــــــــويان كارآمـــــــــوزي در عرصه
خود ارزشیابی  فرم ارزشیابی مدیرگروه  فرم ارزشیابی منتور
 فرم ارزشیابی همتا فرم ارزشیابی پرسپتور فرم ارزشیابی سوپروایزر آموزشی یا بالینی
فرم ارزشیابی دریافت کننده خدمت
فرم حضورغیاب شیفت در گردش_پرستاری 98
ثبــــــت فعالیـــــت هــــــــا
 دفترچه ثبت فعالیت های ضروری رشته پرستاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۳۵۴ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۹۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...