گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۴۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۳۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۲۹۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۵۷۶۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

کمیته برنامه ریزی درسیشرح وظایف: «دبيركميته برنامه ريزي درسي دفترتوسعه آموزش پزشكي دانشكده پرستاري»

1 . بازنگري برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي داير و هدايت برنامه‌هاي آموزشي از وضعيت سنتي به سمت برنامه‌هاي نوين

.2مشاوره و ارائه نظرات كارشناسي در خصوص طراحي برنامه‌هاي درسي مربوط به رشته‌ها در چهارچوب مصوب دبيرخانه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي

.3همكاري در تدوين طرح درس‌ها، طرح دوره، لاگ بوك‌ها، راهنماهاي آموزشي و ارزيابي آنها و تشكيل بانك اطلاعاتي در دانشكده

.4 همكاري در تدوين برنامه‌هاي آموزشي جامعه نگر در تمامي رشته‌ها و مقاطع و پايش و ارزشيابي كيفي اين برنامه‌ها

.5 نيازسنجي آموزشي، انطباق برنامه‌هاي درسي با حيطه‌هاي جامعه و وظايف آينده دانشجويان در راستاي محورهاي بسته‌هاي طرح تحول در آموزش


 جستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۲۰۷ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۶۱۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...