گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

رسیدگی به شکایات دانشکده


منصوره گلدادیان

سمت :مسئول رسیدگی به شکایات دانشکده

تحصیلات: کارشناس ارشدعلوم ارتباطات اجتماعي

شماره تماس:32297095-058

داخلي: 155

M.goldadian@nkums.ac.ir

شرح وظایف

دریافت شکایات کتبی و شفاهی مراجعین از واحدها و کارکنان دانشکده

جمع آوری ماهانه شکایات از صندوق های رسیدگی به شکایات دانشکده

بررسی شکایات واصله، تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهای قانونی موجود به ارباب رجوع

تحقیق، بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی

شرکت در کمیته های مرتبط در رابطه با شکایات ارباب رجوع

پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات مطرح شده

ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط

ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر می باشد و دریافت نتایج انجام شده

ارائه راهکارو نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط

جمع بندی شکایات در مقاطع یک ماهه و ارائه ی گزارش آماری به ریاست وحراست دانشکده

شرکت در جلسات مربوط به واحد رسیدگی به شکایات

سایر امور محوله از جانب مسئولین مافوق


جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۴۵۰ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۸۷ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۴۷ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۸۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...