گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۵ نفر

كاركنان واحد آموزش


رقیه سادات رضایی : كارشناس پرستاري

كارشناس آموزش و رابط استعدادهای درخشان

شماره تماس : 0583-2297096-300

 شماره تماس مستقیم آموزش: 0583-2296909

 

شرح وظایف

 •   کارشناس  سامانه  ثبت فعالیتهای اعضای  هیئت علمی
 • انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان پرستاری
 • تشکیل پرونده آموزشی وامور مربوط به ثبت نام ، انتخاب واحد ، حذف واضافه و فرایند فارغ التحصیلی
 • نظارت بر اجرای صحیح امتحانات پایان ترم

 

 

زهره شیرازی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

كارشناس آموزش

شماره تماس: 0583-2297096-300

 شماره تماس مستقیم آموزش: 0583-2296909 

شرح وظایف:
1- انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان رشته پرستاری
2- تشکیل پرونده آموزشی و امور مربوط به ثبت نام،انتخاب واحد،حذف و اضافه،و نقل و انتقالات،امتحانات و فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاری
3-صدور گواهی اشتغال به تحصیل
4-همکاری در انجام امور محوله توسط مسئول آموزش
5-بررسی و تایید فرم های درخواست کار دانشجویی رشته پرستاری
6-تهیه و تنظیم ابلاغ درسی اساتید
 
 

پروین جمیلی: کارشناس مامایی

کارشناس آموزش

شماره تماس : 0583-2297096-300

 شماره تماس مستقیم آموزش: 0583-2296909 

 

شرح وظایف

 • انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان اتاق عمل پیوسته
 • تشکیل پرونده آموزشی وامور مربوط به ثبت نام ، انتخاب واحد ، حذف واضافه و فرایند فارغ التحصیلی
 • کارشناس اطلاعات آماری آموزش

فاطمه وحدانی: کارشناس روانشناسی عمومی

کارشناس آموزش

شماره تماس : 0583-2297096-300

 شماره تماس مستقیم آموزش: 0583-2296909 

شرح وظایف

 • انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان  هوشبری و فوریت پزشکی
 • تشکیل پرونده آموزشی وامور مربوط به ثبت نام ، انتخاب واحد ، حذف واضافه و فرایند فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی آموزشی اساتید

 

فاطمه سیدی: کاردانی مدیریت امور اداری

کارشناس آموزش

شماره تماس: 0583-2297096-300

 شماره تماس مستقیم آموزش: 0583-2296909 

شرح وظایف

 • کارشناس امور نقل و انتقال دانشجویان
 • تهیه و تنظیم اخبار مربوط به واحد آموزش
 • تهیه و تنظیم فورمهای انتخاب واحد حذف و اضافه معرفی به استاد و نقل و انتقال
 • اداره امور کلاس ها

 


جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۶۹۱ بازدید)
نحوه نوشتن نامه اداری (۱۰۰۹۷ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۹۵ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۵۲ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...