-

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۳ نفر

معرفي


 

معرفي دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد از سال 1388 و تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فعالیت خود را آغاز نموده است.

فعالیتهای واحد EDO در حیطه های ارتقاء سطح دانش و کارایی اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشکده در رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری و فوریت پزشکی و بر اساس نیازهای در حال تغییر جامعه ، بهبود و تحول روش های یاددهی و یادگیری ، ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی می باشد.

اهداف EDO دانشکده پرستاری و مامايی

  1- برنامه ريزی درسی
2- ارتقا کيفی مدرسين و مربيان پرستاری و مامايی
3- ارزشيابی مدرسين و مربيان پرستاری و مامايی
4- پژوهش در آموزش پرستاری و مامايی
5- همکاری در اعتباربخشی در نظام آموزش پرستاری و مامايی

چشم‌انداز

دفتر توسعه آموزش دانشكده در راستاي دورنماي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزشها و باورهاي آموزشي و پژوهشي تمايل دارد دانشكده در جهت كسب جايگاهي برتر در حيطه‌هاي آموزشي در سطح ملي و منطقه اي در زمينه آموزش پرستاري و مامايي مطرح باشد.

 رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشكده ساختاري از مجموعه معاونت آموزشي دانشكده است كه درراستاي رسالت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاءكيفيت آموزش دانشكده اساتيد را ياري نمايد و به عنوان بازوي كمكي هدايت و هماهنگي فرايند آموزشي در دانشكده كمك موثري را بعمل آورد.  بدين منظور ارتقاي كيفي سطح توانمندي هاي آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيري در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد و خلاق براي ارايه خدمات سلامت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهاي حا ل و آينده سيستم سلامت از اهم رسالت هاي اين دفتر مي باشد.

 

 

 
جستجو
سامانه فیش حقوقی (۴۳۲۷ بازدید)
شعار سال93 (۴۲۷۲ بازدید)
پیام تسلیت (۳۵۴۹ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۳۱۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...