شنبه ٩ بهمن ١٣٩٥ -

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۳۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۷۲۶۶۰ مورد

شورای فرهنگی


اعضای کمیته  فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی

طباطبایی چهر محبوبه

رئیس دانشکده ،عضو هیئت علمی گروه مامایی، کارشناس ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی


آرمات محمدرضا

معاون پژوهشی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی ،هیأت علمی گروه پرستاری، کارشناس ارشدپرستاری گرایش پرستاری

داخلی  جراحی، کاندید دریافت دکترای آموزش پرستاری


دکتر مرتضوی حامد

  مدیر گروه  ارشد پرستاری سالمندی،هیئت علمی گروه پرستاری،  phd آموزش پرستاری- کارشناسی ارشد آموزش

 پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


طیبی ویدا

مدیر گروه اتاق عمل، هيئت علمي گروه پرستاري ،کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی


مهدی حارث آبادی

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی، عضو هیئت علمی پرستاری، کارشناس ارشد بهداشت جامعه


دکترخراشادیزاده دکتر فاطمه

عضو هیأت علمی گروه پرستاری،دکترای آموزش پرستاری


اسماعیل زاده مرتضی

مدیر امور فرهنگی دانشگاه، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای


حسینی عزیزی طوبی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، کارشناس ارشد پرستاری ویژه


 داوری صدیقه

مسئول دفتر سرپرست دانشکده، کارشناس پرستاری


مهدیس مهرابی

مسئول دانشجویی فرهنگی دانشکده، کارشناس  مامایی


جهانگیری اکرم

کارشناس دفتر نهاد رهبری، کارشناس ارشد فلسفه


جستجو
شعار سال93 (۲۶۵۷ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۲۴۶۳ بازدید)
پیام تسلیت (۲۴۴۴ بازدید)
توصیه های نوروزی (۲۲۲۳ بازدید)
نحوه دسترسی (۲۰۳۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...