-

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

شورای فرهنگی


اعضای کمیته  فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی


آرمات محمدرضا

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی ،هیأت علمی گروه پرستاری، کارشناس ارشدپرستاری گرایش پرستاری

داخلی  جراحی، کاندید دریافت دکترای آموزش پرستاری

 


دکتر زهره عباسی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی ،هیأت علمی ، دکترای بهداشت باروری- کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی


مهدی حارث آبادی

معاون پژوهشی دانشکده، عضو هیئت علمی پرستاری، کارشناس ارشد بهداشت جامعه


دکتر مرتضوی حامد

  مدیر گروه  ارشد پرستاری سالمندی،هیئت علمی گروه پرستاری،  phd آموزش پرستاری- کارشناسی ارشد آموزش

 پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

 


اکرم گازرانی

مدیر گروه اتاق عمل، هيئت علمي ، کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


دکترخراشادیزاده دکتر فاطمه

عضو هیأت علمی گروه پرستاری،دکترای آموزش پرستاری


اسماعیل زاده مرتضی

مدیر امور فرهنگی دانشگاه، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای


حسینی عزیزی طوبی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، کارشناس ارشد پرستاری ویژه


 داوری صدیقه

مسئول دفتر سرپرست دانشکده، کارشناس پرستاری


منصوره اسفیدانی

مسئول دانشجویی فرهنگی دانشکده


جهانگیری اکرم

کارشناس دفتر نهاد رهبری، کارشناس ارشد فلسفه
جستجو
سامانه فیش حقوقی (۴۲۷۸ بازدید)
شعار سال93 (۴۲۶۵ بازدید)
پیام تسلیت (۳۵۴۵ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۳۱۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...