گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۶ نفر

شورای فرهنگی


اعضاي شوراي فرهنگي دانشكده پرستاري و مامايي

آرمات محمدرضا

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی ،هیأت علمی گروه پرستاری، کارشناس ارشدپرستاری گرایش پرستاری

داخلی  جراحی، کاندید دریافت دکترای آموزش پرستاری 


دکتر زهره عباسی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی ،هیأت علمی ، دکترای بهداشت باروری- کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی


حارث آبادی مهدی

معاون پژوهشی دانشکده، عضو هیئت علمی پرستاری، کارشناس ارشد بهداشت جامعه


دکتر قربانیان مهدی

 مدير دانشجويي، دکتری مهندسی بهداشت محیط


منصوره اسفیدانی

مسئول دانشجویی فرهنگی دانشکده، كارشناسيارشد مدیریت آموزشی


 گرشاد افسانه

مدیر گروه پرستاری ،هیئت علمی گروه پرستاری، کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی 


حسینی عزیزی طوبی

مسئول كميته تحقيقات دانشجويي، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، کارشناس ارشد پرستاری ویژه، استاد مشاور شاهد و ايثارگر


 غلامی سپیده

  هیئت علمی؛ کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش اطفال، کارشناسی اتاق عمل


 گلدادیان منصوره

مسئول روابط عمومی،مسئول بارگزاري سايت،مسئول رسيدگي به شكايات دانشكده، کارشناس ارشدعلوم ارتباطات اجتماعي


داوری صدیقه

مسئول دفتر سرپرست دانشکده، کارشناس پرستاری


جهانگیری اکرم

کارشناس دفتر نهاد رهبری، کارشناس ارشد فلسفهجستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۴۸۸ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۸۸ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۴۷ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۸۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...