گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

شوراي پژوهشي


اعضای شورای  پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

آرمات محمدرضا

رئیس دانشکده، هیأت علمی گروه پرستاری سالمندی، کارشناس ارشد پرستاری گرایش پرستاری داخلی  جراحی، دکترای آموزش پرستاری


زهره عباسی

 معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده، دکترای بهداشت باروری- کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی


حارث آبادی مهدی

 معاون پژوهشی، هیئت علمی گروه پرستاری، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه  


دکتر مرتضوی حامد

 مدیر گروه کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری سالمندی، Phd آموزش پرستاری- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


زكيه اميني

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت پزشکی، کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


الهه سالاری

مدیر گروه مامایی، هیأت علمی بالینی، کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی


گرشاد افسانه

مدیر گروه پرستاری، هیئت علمی گروه پرستاری، کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی


 طوبي حسيني عزيزي

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، هیأت علمی گروه پرستاری، کارشناس ارشد پرستاری گرایش پرستاری ویژه


طباطبایی چهر محبوبه 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، هیأت علمی ، کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی


دکترخراشادی زاده فاطمه

phd تخصصی آموزش پرستاري-کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان- کارشناس ارشد آموزش پزشکی  


طیبی ویدا

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


دکتر ابراهیم زاده فریمان

عضو هیات علمی ارشد پرستاری سالمندی، استادیار ، دکترای آموزش پرستاری


دکتر جمال کسائیان نائینی

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی


 

 

جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۰۵۳۵ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۵۷ بازدید)
پیام تسلیت (۴۰۹۵ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۳۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...