-

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

شوراي پژوهشي


اعضای شورای  پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

آرمات محمدرضا

رئیس دانشکده، هیأت علمی گروه پرستاری سالمندی، کارشناس ارشد پرستاری گرایش پرستاری داخلی  جراحی، کاندید دریافت دکترای آموزش پرستاری


زهره عباسی

 معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده، دکترای بهداشت باروری- کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی


حارث آبادی مهدی

 معاون پژوهشی، هیئت علمی گروه پرستاری، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه  


دکتر مرتضوی حامد

 مدیر گروه کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری سالمندی، Phdآموزش پرستاری- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


زكيه اميني

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت پزشکی، کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


الهه سالاری

مدیر گروه مامایی ،هیأت علمی بالینی ، کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی


گرشاد افسانه

مدیر گروه پرستاری،هیئت علمی گروه پرستاری، کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی


 طوبي حسيني عزيزي

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ف هیأت علمی گروه پرستاری، کارشناس ارشد پرستاری گرایش پرستاری ویژه


طباطبایی چهر محبوبه 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، هیأت علمی ، کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی


دکترخراشادی زاده فاطمه

phd تخصصی آموزش پرستاري-کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان-کارشناس ارشد آموزش پزشکی  


طیبی ویدا

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه،  هیئت علمی ، کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


دکتر ابراهیم زاده فریمان

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه،عضو هیات علمی ارشد پرستاری سالمندی ، استادیار ، دکترای آموزش پرستاری


دکتر جمال کسائیان نائینی

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی


 

 
جستجو
سامانه فیش حقوقی (۸۴۳۸ بازدید)
شعار سال93 (۴۷۷۴ بازدید)
پیام تسلیت (۳۹۸۵ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۷۰۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...