گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

كميته طرح درس گروه


  رسالت کلی کمیته طرح درس گروه پرستاری

  جمع آوری طرح درسهای تئوری ، عملی و کارآموزی اساتید و بررسی وضعیت طرح درسها در گروه های دانشکده و تجمیع آنها و ارسال به دفتر توسعه مطالعات 

( EDO )دانشکده و از آنجا به EDC دانشگاه سپس بازخورد دادن به اساتید جهت مطلوب شدن محتوای طرح درسها.

 

    فعالیت کمیته تدوين طرح درس گروه پرستاری

فعالیت این کمیته از آغاز تأسیس دانشکده یعنی سال1374 به صورت مجازی بوده و از سال 1380 به صورت جدی فعالیتش را ادامه داده، هم اکنون کمیته تدوين طرح درس با مسئولیت جناب آقای مهدی حارث آبادی به عنوان مسئول EDO به صورت آنلاین به فعالیتش ادامه می دهد. در راستاي تدوين طرح درس ،  اقداماتي به شرح  زیر توسط این کمیته انجام می گردد .

  • برگزاری كارگاه طرح درس جهت اساتيد.
  • تعیین روند و چارچوب تدوين طرح درس و  اطلاع رسانی به اساتيد .
  • برگزاری جلسات آموزشی در گروه های کوچک با  اعضاي هيئت علمي  و نیز  مسئول كميته طرح درس ، جهت تدوین طرح درس .
  • همکاری و مشارکت فعالانه اساتید در نوشتن طرح درس .

 

اعضای کمیته طرح درس گروه پرستاری

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته و گرایش

  افسانه گرشادCV

 مدیر گروه پرستاری ،هیأت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

دکترفاطمه خراشادیزادهcv استادیار
 phd تخصصی آموزش پرستاري-کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان-کارشناس ارشد آموزش پزشکی
 

 مهدی حارث آبادیCV

سرپرست کمیته تحقیقات ، هیأت علمی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه

محمد شاکریcv

هیأت علمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  آزاده کمالیCV

  هیأت علمی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

  محمد حسینی CV

 هیأت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

ابراهیم حسین زادهCV

هیأت علمی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان

  سیماسادات حجازی CV 

 هیأت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبتهای ویژه

  اکرم گازرانیCV

  هیأت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

 

     تشکیل کمیته طرح درس گروه پرستاری

تشکیل جلسات این کمیته در ابتدای ترم و بر حسب نیاز ماهانه حتی الامکان روز چهارشنبه اول هر ماه ساعت 30/12 الی 14 برگزار می گردد.

       شرح وظایف کمیته طرح درس گروه پرستاری

  • مسئول گروه هماهنگی و مدیریت جلسه
  • مدیران گروه : جمع آموری طرح درسها و بررسی آنها در گروه های خود،
  • مسئول EDO جمع آوری طرح درسها از اعضای گروه و دادن نتایج بررسی طرح درسها به EDC دانشگاه و گرفتن بازخوردها انتقال آن به مدیر گروه ها.

جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۶۱۹ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۹۱ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۴۹ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...