گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴۴ نفر

تماس با ما


نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

پست الکترونیک

دكترمحمدرضا آرمات

رئیس دانشکده

058-32297097

100

armat@nkums.ac.ir

صدیقه داوری

مسئول دفتر

058-32297097

400

S.davari@nkums.ac.ir

دكترزهره عباسی

معاون آموزشی

058-32297155

333

Z.Abbasi@nkums.ac.ir

مهدي حارث آبادي

معاون پژوهشي

058-32297095-96

330

M.Haresabadi@nkums.ac.ir

دکترحامدمرتضوی

مدیرگروه ارشدسالمندی

058-32297095-96

219

H.mortazavi@nkums.ac.ir

دکترجوادشاهین فر

مدیرگروه رشته هوشبری

058-32297095-96

330

J.shahinfar@nkums.ac.ir

الهه سالاری

مدیرگروه رشته مامایی

058-32297095-96

173

E.Salari@nkums.ac.ir

افسانه گرشاد

مدیرگروه رشته پرستاری

058-32297095-96

171

A.Garshad@nkums.ac.ir

زكيه اميني

مدیرگروه رشته اتاق عمل و فوريت

058-32297095-96

127

Z.Amini@nkums.ac.ir

محمد چاهی

مسئول حراست

058-32296804

666

---------

مرتضی علی نیا

مدیرامورعمومی

058-322296765

444

Morteza.alinai@nkums.ac.ir

سميه اشرف عظيمي

مسئول امورمالی

058-32297184

222

 

بنت الهدی علیزاده

کارشناس امورمالی

058-32297184

222

b.alizade@nkums.ac.ir

حسین صحرایی

کارشناس امورمالی-امین اموال

058-32297184

222

h.sahraee@nkums.ac.ir

پریا رحمانی

مسئول انفورماتیک

058-32297095-96

186

 

رضا داغستانی

متصدی سایت

058-32297095-96

221

-----------

علي اكبر باقري

مسئول کارگزینی

058-32297095-96

150

 

منصوره گلدادیان

مسئول روابط عمومی،مسئول رسیدگی به شکایات دانشکده، بارگزاری سایت

058-32297095-96

133

M.goldadian@nkums.ac.ir

شهريار نوروزي

انباردار

058-32297095-96

163

 

حسین رستگار

کارپرداز

058-32297095-96

167

Hosein.rastegar@nkums.ac.ir

سودابه احمدی

مسئول دبیرخانه

058-32297095-96

213

s.ahmadi@nkums.ac.ir

سمیه جباری

مسئول تکنولوژی آموزشی، کارشناس آزمون مجازی،

058-32297095-96

123

Somaie.jabari@nkums.ac.ir

سهیلایکتاایرج

مسئول آموزش

058-32296909-058-32297096

120

S.yakta@nkums.ac.ir

اکرم احمد نیا

کارشناس آموزش

32296909-05896-32297095

300

--------

فاطمه وحدانی

کارشناس آموزش

058-32296909-058-32297095-96

300

f.vahdani@nkums.ac.ir

سیده فاطمه سیدی

کارشناس آموزش

058-32296909-058-32297095-96

300

---------

شهرزاد فتحی

کارشناس آموزش

058-32296909-058-32297095-96

300

---------

منصوره اسفیدانی

مسئول دانشجویی وفرهنگی وکارشناس گروه مامایی

058-32297095-96

122

M.esfidani@nkums.ac.ir

مهتاب سجادی

کارشناس دانشجویی فرهنگی و کارشناس گروه پرستاری

058-32297095-96

122

---------

شيوا عزيزي

مسئولEDO

058-32297095-96

129

 

دکتر سید حمید نبوی

مسئول کتابخانه

058-32297095-96

200

 

محسن بهزادنیا

کارشناس کتابخانه

058-32297095-96

225

Mohsen.bahzadnia@nkums.ac.ir

جوادوحیدی

کارشناس کتابخانه

058-32297095-96

225

Javad.vahidi@nkums.ac.ir

افسانه مقامی فر

مسئول پراتیک

058-32297095-96

194

A.maghamifar@nkums.ac.ir

ژامک شهسوار

مسئول مرکزمهارتهای بالینی

058-32297095-96

194

Zh.shahsavar@nkums.ac.ir

پردیس امانیان

کارشناس پژوهش وتحصیلات تکمیلی

058-32297095-96

146

pardisamanian@yahoo.com

طاهره محمدزاده

مسئول دفتر معاون آموزشی ،کارشناس دفتر گروه ارشد سالمندی

058-32297095-96

146

------

سانترال

058-32297095

058-32297095-96

 

058-32297156,058-32297157

 
جستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۰۲۶۸ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۵۳ بازدید)
پیام تسلیت (۴۰۹۲ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۲۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...