گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۱ نفر

اساتيد مشاور


نام و نام خانوادگي : آزاده کمالی

سمت: مسئول اساتيد مشاور، هیئت علمی

تحصيلات: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحینام و نام خانوادگي:  افسانه گرشاد

سمت: استاد مشاور گروه پرستاري، مدیر گروه پرستاری و فوریت پزشکی ،هیأت علمی

تحصيلات: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


نام و نام خانوادگي: سهیلا یکتا

تحصيلات: کارشناس ارشد مدیریت

سمت: استاد مشاور گروه هوشبری، مسئول آموزش


نام و نام خانوادگي: زکیه امینی

سمت: استاد مشاور گروه اتاق عمل، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تحصيلات: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


نام و نام خانوادگي: ابراهيم حسين زاده

سمت: استاد مشاور گروه فوريت، هیأت علمی

تحصيلات:  دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت ،کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکانجستجو
سامانه فیش حقوقی (۱۱۴۵۷ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۸۷ بازدید)
پیام تسلیت (۴۱۴۷ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۸۸۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...