-

دانشکده پرستاری و مامایی بجنوردگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۸ نفر

اساتيد مشاور


نام و نام خانوادگي :  راحله عسلی

سمت: مسئول اساتيد مشاور، هیأت علمی بالینی

تحصيلات: کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایینام و نام خانوادگي:  افسانه گرشاد

سمت: استاد مشاور گروه پرستاري، مدیر گروه پرستاری ،هیأت علمی

تحصيلات: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی


نام و نام خانوادگي: دكتر جواد شاهين فر

تحصيلات: دکترای تخصصی بیهوشی

سمت: مدير گروه هوشبری،استاد مشاور گروه هوشبري


نام و نام خانوادگي: محمد قادری

سمت: استاد مشاور گروه اتاق عمل هیئت علمی

تحصيلات: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی، کاردانی اتاق عمل


نام و نام خانوادگي: ابراهيم حسين زاده

سمت: استاد مشاور گروه فوريت، هیأت علمی

تحصيلات:  دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت ،کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان


 

 

 
جستجو
سامانه فیش حقوقی (۹۵۱۰ بازدید)
شعار سال93 (۴۸۳۳ بازدید)
پیام تسلیت (۴۰۵۳ بازدید)
تقویم دانشگاهی (۳۷۹۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...