گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۱۷ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۶۱۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۶۲۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۸۹۳۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

اولویتهای پژوهشی گروهدانشکده پرستاری بجنورد

اولویت‌های پژوهشی گروه پرستاری و فوریت پزشکی

(آخرین ویرایش بهار 1401)

حسابرسی و ممیزی بالینی خدمات پرستاری در مراکز بالینی استان

برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی انواع مداخلات مبتنی بر شواهد برای بهبود کیفیت خدمات پرستاری و فوریت پزشکی

برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی انواع مداخلات مبتنی بر شواهد برای کاهش عفونت‌های بیمارستانی به خصوص در بخش‌های مراقبت ویژه

طراحی و اجرای انواع برنامه‌های مراقبت پرستاری خانواده محور

طراحی و اجرای انواع برنامه‌های مراقبت پرستاری جامعه محور

طراحی و اجرای برنامه‌های بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم

طراحی و اجرای برنامه‌های ارتقا سلامت در گروه‌های مختلف جامعه

طراحی و اجرای برنامه‌های ارتقا سطح سواد سلامت در گروه‌های مختلف جامعه

طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های بهبود کفایت و برآیند احیاهای قلبی ریوی پایه و پیشرفته پیش بیمارستانی و بیمارستانی در سطح استان

طراحی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی سالمندان

طراحی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری‌های مزمن

طراحی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های بهبود شاخص‌های بهداشتی (همچون شاخص امید به زندگی) در جمعیت‌های مختلف

طراحی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های بهبود سطوح مختلف پیشگیری در سطح استان

 جستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۳۵۴ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۹۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...