گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۲۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۲۱۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۷۳۸۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

معرفی مدیر و اعضای دفتر توسعهراه های ارتباطی: 

ایمیل: t.hoseiniazizi@nkums.ac.ir

    شماره تماس :  150-32297097-058 


 

کارشناسان دفتر EDO

تحصیلات

مهتاب سجادی

کارشناس پرستاری           

 

محترم پور حسین

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی         
ام البنین سیدی کارشناس اتاق عمل
ارتباط با کارشناسان دفتر EDO: شماره تماس :207-32297157-05
 

شـــــرح وظایف مسئول دفتــــر توسعه آمــــــوزش:


-اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس سياست هاي ابلاغ شده از سوي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكده-

 عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده-

همكاري با EDO ساير دانشكده هاي دانشگاه به منظور تبادل تجربيات، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل ها-

 ارائه گزارش عملكرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشي دانشكده-

 پايش، ارزشيابي، معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكده-

 توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيأت علمي براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت EDC دانشگاه-

نيازسنجي آموزشي اعضاء هيأت علمي دانشكده مربوطه و ارائه گزارش مربوطه به EDC دانشگاه-

 همكاري در توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها، و اولويت هاي آموزشي دانشكده با مشاركت EDC دانشگاه

  نظارت، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده-

  فراهم نمودن زمينه براي اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده-

  ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده-


  شــرح وظایف کارشناسان دفتــــر توسعه آمـــــوزش:


  كمك در جهت ارتقاي توانمندي‌هاي آموزشي اساتيد-

 مشاركت در تدوين لاگ بوك هاي آموزش باليني-

 مشاركت در تدوين گزارش ارزيابي دروني-

 ارائه مشاوره به اساتيد در زمينه انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش-

مشاوره به اساتيد در تدوين طرح درس و طرح دوره و جمع آوري آن در هر نيمسال و بازخورد به اساتيد    جهت اصلاح طرح درس و طرح دوره-

 انجام ارزيابي آزمونها و بررسي سوالات امتحاني، جمع آوري و بررسي شناسنامه‌هاي سوال امتحاني، ارائه بازخورد به اساتيد-

راهنمايي و هدايت دانشجويان در فرايند آموزش مجازي-

 اطلاع رساني و تشويق دانشجويان نسبت به شركت در المپيادهاي دانشجويي-

اطلاع رساني و تشويق دانشجويان برتر نسبت به عضويت در واحد استعداد درخشان و ارائه مشاوره به دانشجويان استعداد درخشان در جهت آشنايي با آئين نامه ها و تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي مربوط به استعداد درخشان

 ساير امور محوله از سوي مافوق-


 

 جستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۲۸۶ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۷۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...