گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۲۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۶۱۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۶۳۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۸۹۳۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

کمیته دانشجویی توسعه آموزششرح وظایف کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پرستاری

 آگاه سازي، تشويق و جذب دانشجويان جهت مشاركت در فعاليت هاي توسعه آموزشي-

 توانمند سازي دانشجويان دانشكده پرستاري در زمينه آموزش علوم پزشكي از طريق-

ألف‌. برگزاري سمينارها، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي مرتبط با علوم پزشكي مبتني بر نيازهاي دانشجويان

ب‌.ارائه مشاوره به دانشجويان و تشكل هاي دانشجويي در زمينه آموزش علوم پزشكي

ت‌. حمايت از شركت دانشجويان در برنامه هاي آموزشي ملي و بين المللي مرتبط با آموزش علوم پزشكي مثل جشنواره آموزشي سالانه شهيد مطهري

 برقراري ارتباط، اطلاع رساني و بستر سازي جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجويي در حوزه آموزش علوم پزشكي از طريق-

ألف‌. جلسات درون و برون دانشكده

ب‌. همايش ها و جشنواره ها

ت‌. رسانه هاي مختلف اعم از نشريات، فضاي مجازي و ...

مشاركت فعال در پياده سازي بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-

 خودارزيابي و مشاركت در ارزشيابي هاي كميته هاي دانشجويي دانشكده-

 به روز نگه داشتن صفحه كميته دانشجويي توسعه آموزش در وبسايت دفتر توسعه دانشكده پرستاري و مستندسازي و تهيه آرشيو فعاليت هاي كميته دانشجويي-

 همكاري و مشاركت در فعاليت هاي دفتر توسعه آموزش دانشكده در زمينه برنامه ريزي درسي اعم از نياز سنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي-

 همكاري و مشاركت در فعاليت هاي دفتر توسعه آموزش دانشكده در زمينه ارزشيابي هاي فعاليت هاي آموزشي-

أ‌لف. مشاركت در طراحي، اجرا و بازخورد ارزشيابي هاي برنامه، دوره، اعضاي هيأت علمي، كاركنان و فرآيندهاي آموزشي

ب‌. مشاركت در ارزشيابي سياست ها و آيين نامه هاي آموزشي مرتبط با دانشجويان


 جستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۳۵۵ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۹۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...