گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۵۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۲۴۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۷۴۲۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

اولویت های پژوهشی گروه


   حسابرسی و ممیزی بالینی خدمات پرستاری در مراکز بالینی استان-

       طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی انواع مداخلات مبتنی بر شواهد برای بهبود کیفیت خدمات پرستاری و فوریت پزشکی-

  طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی انواع مداخلات مبتنی بر شواهد برای کاهش عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های مراقبت ویژه-

        طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی انواع مداخلات برای بهبود کیفیت آسایش بیمار در بخش های مراقبت ویژه-

   طراحی و اجرای انواع برنامه‌های مراقبت پرستاری خانواده محور-

       طراحی و اجرای انواع برنامه‌های مراقبت پرستاری جامعه محور-

       طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های بهبود کفایت و برآیند احیاهای قلبی ریوی پایه و پیشرفته پیش بیمارستانی و بیمارستانی در سطح استان

      بومی سازی انواع راهنما های بالینی و برنامه های مراقبتی در مراقبت از بیماران در بخش های مراقبت ویژه-

    بررسی ابعاد مختلف زندگی حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات مختلف جهت بهبود کیفیت آن-

      بررسی ابعاد مختلف زندگی حرفه ای پرسنل فوریت های پزشکی و طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات مختلف جهت بهبود کیفیت آن-

      طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی انواع مداخلات در توانبخشی بیماران ترخیص شده از بخش های مراقبت ویژه-

       بررسی وضعیت موجود و طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی مداخلات ارتقا دهنده ی دانش و نگرش جمعیت های مختلف در خصوص اهدا عضو-

       فن آوری های نوین در بخش مراقبت ویژه و پیش بیمارستان-

        ایمنی بیمار در بخش مراقبت ویژه و پیش بیمارستان-

     بومی سازی متد های مختلف تریاژ در شرایط مختلف-

      طراحی، اجرا و ارزشیابی انواع مداخلات پیش بیمارستانی در خصوص پیشگیری از مرگ و میر و ناتوانی در بیماران سکته های قلبی و مغزی-

 جستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۲۸۹ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۷۲۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...