گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۹۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۶۱۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۶۰۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۸۹۱۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

تماس با ما


نام ونام خانوادگی سمت تلفن مستقیم

دکتر فاطمه خراشادی زاده

سرپرست دانشکده

058-32297097-100

khorashadizadehf891@gmail.com

صدیقه داوری مسئول دفتر 058-32297097-125
احمد کاملی معاون آموزشی، تحصیلات تکمیلی،دانشجویی فرهنگی

058-32297097-173

a.kameli@nkums.ac.ir

مهدی حارث آبادی مدیر پژوهش

058-32297097-171

m.haresabadi@nkums.ac.ir

محمد رضا آرمات مدیر تحصیلات تکمیلی

058-32297097-219

armat@nkums.ac.ir

دکترحامدمرتضوی مدیرگروه ارشدسالمندی

058-32297157-219

S.davari@nkums.ac.ir

دکتر هادی عباسپور

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

058-32297157-186

bbaspourh3@mums.ac.ir

دکتر سیما سادات حجازی مدیرگروه  پرستاری ویژه و فوریت پزشکی

058-32297157-330Simahejazi@gmail.com

محمد پرهیزگار

مسئول حراست

058-32296804-217

مصطفی ایزانلو

مدیرامورعمومی

 058-322296765-400-444   

حسین غلامی مقدم

مسئول امورمالی

058-32297184-152

رقیه سادات رضایی

مسئول دانشجویی و فرهنگی

058-32297157-123

سیده زهره سیدی

کارشناس امورمالی

-058-32297184-199

حسین صحرایی

کارشناس امورمالی-امین اموال

058-32297184-222

h.sahraee@nkums.ac.ir

علی اسفیدانی

مسئولکارگزینی

058-32297157-121

پریا رحمانی

مسئول انفورماتیک

058-32297157-

رضا داغستانی

کارپرداز

058-32297157-121

منصوره گلدادیان

مسئول روابط عمومی

058-32297157-154

M.goldadian@nkums.ac.ir

شهريار نوروزي

انباردار

058-32297157-134

سهیلایکتاایرج

مسئول آموزش

058-32296909-058-32297096-120

S.yakta@nkums.ac.ir

مهتاب سجادی

کارشناس برگزاری آزمون های مجازی و تئوری کارشناسedo

058-32297157-207

فاطمه معقول

شیما ولی زاده

کارشناس دفتر گروه های آموزشی

-058-32297157-127

ام  البنین سیدی

کارشناس آموزش

058-32296909-164

سیده فاطمه سیدی

کارشناس آموزش

058-32296909-058-32297157-164

زهره شیرازی

کارشناس پرستاری

058-32297157-164

درنه معشوق                 کارشناس پرستاری 058-32297157-164

دکتر سید حمید نبوی

مسئول کتابخانه

-058-32297157-200

جوادوحیدی

کارشناس کتابخانه

-058-32297157-225

Javad.vahidi@nkums.ac.ir

افسانه مقامی فر  

مسئول پراتیک

058-32297157-194

A.maghamifar@nkums.ac.ir

ژامک شهسوار

مسئول مرکزمهارتهای بالینی

-058-32297157-194

Zh.shahsavar@nkums.ac.ir

پردیس امانیان

کارشناس پژوهش و  ترفیع پایه

058-32297157-146

pardisamanian@yahoo.com

طاهره محمدزاده

کارشناس  تحصیلات تکمیلی

058-32297157-146

سانترال

058-32297095

058-32297095-96

058-32297156,

 


جستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۳۵۴ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۹۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...