گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۶۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۳۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۳۱۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۵۷۸۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

کمیته آموزش مجازیشــــرح وظایف کمیتــــه آموزش مجــــازی دفتر توسعــــه آموزش دانشــــکده پرستــــاری


 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های توانمندسازی آموزش الکترونیک جهت اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان و دانشجویان
 • ارائه مشاوره تخصصی در زمینه آموزش الکترونیک به دانشکده‌
 • ارزشیابی برنامههای آموزش الکترونیک  و بررسی دروس و محتوای تولید شده اعضای هیات علمی
 • شناسایی و جلب همکاری اعضای هیات علمی دانشکده­ به عنوان عضو هیات علمی همکار واحد آموزش مجازی
 • نظارت بر اجرای آییننامههای آموزش الکترونیکی 
 • تعامل با دانشکده جهت معرفی و ارائه مشاوره تخصصی در زمینه آموزش الکترونیک
 • مدیریت کاربران سامانه آموزش الکترونیک در سطح دانشکده
 • ارائه گزارشهای دوره­ای از برنامه­های آموزش الکترونیک به مدیریت مرکز مطالعات
 • برنامهریزی و اجرای دوره­های توانمند­سازی آموزش الکترونیک جهت اساتید،کارشناسان و دانشجویان 
 • تحقیق و پژوهش بر روی شیوههای نوین تولید محتوا 
 • مدیریت، نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشهای الکترونیکی در دانشکده و ارزشیابی برنامهها
 • انجام نظرسنجی و سنجش رضایتمندی اعضای هیات علمی، دانشجویان از خدمات مرکز رسیدگی به شکایات کاربران از اشکلات فنی مربوط به محتوا دروس
 • تعامل با مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه جهت پیشتیبانی نرم افزاری و شناسایی پیمانکاران خارج از مرکز به منظور تولید الکترونیکی دروس
 • فراهمآوری زمینه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سایر نهادهای ذیربط جهت توانمندسازی در تولید محتوای الکترونیک

بررسی و توسعه زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت توسعه آموزش الکترونیک


 جستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۲۰۸ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۶۱۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...